Registrering af genveje til ofte anvendte indstillinger/registrerede elementer

Du kan registrere genveje for de indstillinger, der vises, når du trykker på  (Indstillinger/Registrering), i <Genvej til Indst./Reg.>. Dette gør det muligt hurtigt at vise selv indstillinger, der er konfigureret langt nede i menuhierarkiet.
Hvis <Genvej til Indst./Reg.> ikke vises på <Hjem>-skærmen, skal du trykke på  <Indstillinger for Hjem-skærmen> <Begræns visning af funktioner>  <Indstil> indstil <Genvej til Indst./Reg.> til at blive vist.
Genveje, du kan registrere: 10
1
Tryk på <Genvej til Indst./Reg.>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Registrér>.
3
Vælg den knap, som du vil registrere indstillinger på.
Du kan vælge den tilknyttede knap for at ændre de registrerede indstillinger.
4
Vælg de indstillinger, der skal registreres som genveje, og tryk på <OK>.
Hvis du ikke vil registrere indstillinger, skal du vælge <Ikke tildelt>.
9EUJ-061