Udførelse af hæfter (Hæftekopiering)

Du kan indstille printlayoutet, så outputtet ændres til et hæfte, når det halvfoldes. Med brug af tilbehør kan du automatisk udføre handlinger, som f.eks. halvfoldning og hæftning i folden (Ryghæftning).
Valgfrit tilbehør
Sådan kontrolleres maskinens tilbehør
Papir
Der er begrænsninger for det papir, der kan anvendes med denne funktion. Bemærk følgende. For informationer om papirbegrænsninger for hvert tilbehør kan du se Hardwarespecifikationer.
Afhængigt af papirformat og -type, er hæftekopiering måske ikke tilgængelig.
Antallet af ark, der kan printes ved hjælp af ryghæftning, er begrænset.
Papir, der kan anvendes til indholds- og omslagssider, er begrænset.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
Ved kopiering af en lodret, lang original skal du anbringe originalen i stående retning.
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Hæfte>.
5
Tryk på <Hæftescanning>.
Når du udfører hæftekopiering med 2-sidede originaler, skal du trykke på <2-sidet original> og vælge <Bogtype> eller <Kalendertype> efter behov.
Når du kopierer en original, der allerede er i hæfteformat, som f.eks. et, der er printet på maskinen ved hjælp af hæftekopiering, skal du trykke på <Tillad ikke hæftescanning>.
Hvis <N på 1>-indstillingen vises
Dette gør det muligt at anbringe flere sider fra originalen på en enkelt side i brochuren. Tryk på <N på 1>, og angiv antallet af sider, der skal anbringes på en enkelt side, og siderækkefølgen.
Selv efter at du har indstillet <N på 1>, kan du stadig indstille <Sidenummerering> i <Tilvalg> til at printe sidetal. Sidetallene kan imidlertid ikke printes på alle sider i originaldokumentet. Sidetallene printes på hver side i brochuren.
6
Vælg, hvordan hæftet skal indbindes.
7
Angiv originalformatet og outputformatet.
Tryk på <Skift> i <Originalformat>, og vælg originalformatet. Hvis du vælger <Auto>, vælges hæfteformatet automatisk i overensstemmelse med originalformatet.
Tryk på <Skift> i <Layoutformat>, og vælg papirformatet til hæftet.
For at lave hæftet i samme printformat som det originale printformat skal du vælge outputformatet for modstående sider. Hvis du angiver det samme format i <Originalformat> og <Layoutformat>, nedkopieres printformatet for hæftet automatisk.
8
<Tilføj omslag>  Angiv indstillingerne for omslag, og tryk på <OK>.
Vælg, om du vil kopiere originalen på for- og bagomslaget.
Tryk på <Skift> i <Papirformat>, og vælg papirformatet for omslaget samt papirkilden.
Sørg for, du benytter samme papirformat til omslaget og indholdssiderne.
Hvis du bruger kraftigt papir til omslaget, kan du muligvis ikke printe, også selvom du vælger <Print>, afhængigt af papirets tykkelse. For flere informationer skal du se Tilgængeligt papir.
9
<Åbningstyper>  Vælg åbningstypen, og tryk på <OK>.
10
Tryk på <Vælg detaljer>, og angiv detaljerede indstillinger efter behov.
Når sideantallet er stort
Når de inderste sider stikker ud, når de er halvfoldet
Justering af ryghæftningsplaceringen
Justér papirets foldningsplacering
Fremstilling af hæftet med flad ryg (kun 8900-serie)
11
Tryk på <OK>  <Luk>.
12
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Når du konfigurerer indstillinger i <Se gemte filer>
Brochurefunktionen kan kun bruges, når du udskriver en PDF-/XPS-fil eller en fil lagret i mailboksen.
Du kan ikke indstille <2-sidet original>, <2-sidet original> og <Originalformat> for en fil, der er lagret i mailboksen.
Når en PDF-/XPS-fil er valgt, kan du kun indstille foldestatussen og ryghæftningsstatussen.
9EUJ-07E