Integration af teksten "TOPHEMMELIGT" (Sikkerhedsvandmærke)

Ved kopiering af dokumenter, der indeholder fortrolige informationer, kan du integrere usynlig tekst, som f.eks. "TOPHEMMELIGT" eller "FORTROLIGT", for at advare uautoriserede brugere om ikke at kopiere dem. Ved kopiering af et dokument, der allerede er blevet kopieret, vises den integrerede tekst på tværs af hele siden og forhindrer uautoriserede kopier af kopier. Systemindstillinger
Afhængigt af den anvendte maskine er denne funktion som standard tilgængelig.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Sikkerhedsvandmærke>.
5
Vælg tegntypen, og angiv detaljerede indstillinger efter behov.
Integrering af vandmærker, som f.eks. "TOPHEMMELIGT" eller "FORTROLIGT"
Integrering af datoer
Integrering af referencenumre
Integrering af serienumre
Integrering af ID eller brugernavn
6
Angiv printindstillingerne for vandmærket.
Indstil tegnformatet.
Du kan justere tætheden for mønstre og baggrunde. Hvis du trykker på <Justér baggrunds-/tegnkontrast>  <Prøveprint>, printes et eksempel med mønsteret og baggrunden. Tjek eksemplet, og tryk på / for at justere tætheden.
Prøveprintet inkluderer den skjulte tekst og baggrunden for hver relative kontrastværdi.
Området med rammen på prøveprintet er outputprøven på den aktuelt indstillede relative kontrastværdi.
Indstillingen <Justér baggrunds-/tegnkontrast> annulleres, når jobbet er fuldført. Hvis du vil anvende de samme indstillinger til det næste kopijob, så angiv indstillingerne igen.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Du kan ikke ændre tætheden under output.
9EUJ-088