Angivelse af udbakken for fortrykt papir

Du kan angive, hvilken outputbakke der skal outputte fortrykt papir. Hvis du angiver udbakken for hver funktion, kan det reducere den tid, der kræves for at søge efter outputpapiret. Du kan også angive prioriteten af outputbakken, når flere outputbakker angives for den samme funktion.<Output Tray Settings>
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis din maskine har flere udbakker.

Tilgængelige funktioner efter enhedskonfigurering og udbakke

Enhedskonfigurering
Tilgængelige funktioner efter udbakke og standardprioritet
Bakkeplacering
Inner 2way Tray-M
<Bakke A>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet, 2 IP-fax, 2 Fax
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 1 Modtag, 1 Andet, 1 IP-fax, 1 Fax
Inner 2way Tray-M og Copy Tray-T
<Bakke A>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, Modtag, Andet, IP-fax, Fax
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, Modtag, Andet, IP-fax, Fax
<Bakke C>
Kopi, Se gemte filer, Printer, 1 Modtag, 1 Andet, 1 IP-fax, 1 Fax
Inner Finisher-L
<Bakke A>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet, 2 IP-fax, 2 Fax
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 1 Modtag, 1 Andet, 1 IP-fax,1 Fax
Inner Finisher-L og Copy Tray-T
<Bakke A>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, Modtag, Andet, IP-fax, Fax
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, Modtag, Andet, IP-fax, Fax
<Bakke C>
Kopi, Se gemte filer, Printer, 1 Modtag, 1 Andet, 1 IP-fax, 1 Fax
Staple Finisher-AE
eller
Booklet Finisher-AE
<Bakke A>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 1 Modtag, Andet, 1 IP-fax, 1 Fax
<Bakke B>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, Modtag, Andet, IP-fax, Fax
<Bakke C>
Kopi, Se gemte filer, Printer, Modtag, 1 Andet, IP-fax, Fax
Staple Finisher-AE og Copy Tray-T
eller
Booklet Finisher-AE og Copy Tray-T
<Bakke A>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 1 Modtag, Andet, 1 IP-fax, 1 Fax
<Bakke B>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, Modtag, Andet, IP-fax, Fax
<Bakke C>
Kopi, Se gemte filer, Printer, Modtag, 1 Andet, IP-fax, Fax
<Bakke D>
Kopi, Se gemte filer, Printer, 2 Modtag, Andet, 2 IP-fax, 2 Fax
Hvis en af bakkerne bliver fyldt, vil maskinen automatisk bruge en anden bakke, der er angivet til samme funktion. Det anbefales dog, at du kun angiver en bakke til Fax/I-Fax-dokumenter for at undgå, at de bliver væk.
Prioriteten af udbakkerne bestemmes af rækkefølgen for de valgte udbakker. Prioriteten vises som "1", "2" og "3".
Vælg <Andet>, når der printes rapporter.
IP-faxfunktionen vises, når indstillingen er aktiveret.
Faxfunktionen vises for enhedskonfigurationer med et faxkort installeret.
Der vises et tal i slutningen af IP-faxen og faxfunktionerne for at angive det antal linjer, der er aktiveret.
Papir må ikke outputtes til den udbakke, der er angivet med denne indstilling afhængigt af det papir, der bruges, og de finishingfunktioner, der er indstillet.
De papirformater, der kan outputtes til hver udbakke, kan variere efter enhedskonfigurationen. Få flere oplysninger under Valgfrit tilbehør.
Når en udbakke, der ikke understøtter forskydningsstatussen, vælges i indstillingen for udbakken, sendes kopier ikke til udbakken efter de angivne indstillinger, hvis <Forskydning> er aktiveret. Løs problemet ved at udføre en af procedurerne herunder.
Deaktiver <Forskydning på samme tid> i indstillingerne for automatisk sortering. <Automatisk sætsortering>
Angiv en udbakke, der understøtter forskydningsstatussen, i indstillingerne for udbakken.
Deaktiver <Sætsortering> manuelt, før du udfører jobbet.
9EUJ-018