Udbedring af hæfteklammestop

Hvis der opstår hæfteklammestop, vises placeringen af hæfteklammestoppet og proceduren for, hvordan det kan udbedres, på skærmbilledet. Kontrollér placeringen af hæfteklammestoppet, og fjern den fastklemte hæfteklamme ved at følge den procedure, der er beskrevet i reference herunder. For information for forholdsregler, der skal tages under udbedring af hæfteklammestop, se "Vigtige sikkerhedsanvisninger", der fulgte med maskinen, og Valgfrit tilbehør.
Kopier og print kan sendes til valgfrit udstyr, mens du afhjælper hæfteklammestop. Vær forsigtig, når du skal håndtere valgfrit udstyr, der er installeret.
Bekræft inden udførelse
Før du begynder at afhjælpe hæfteklammestop, skal du kontrollere, at maskinens dæksler og papirskuffer og ekstraudstyret er lukket.
9EUJ-02A