E-mailunderretning til dig, når afsendelsen er færdig

Du kan modtage en e-mailunderretning, når afsendelsen af dokumenterne er udført. Selvom dokumenter venter på at blive sendt, kan du bruge din computer eller transportable enhed til at tjekke, om afsendelsen af dokumenterne er udført, så du får vished. Når der opstår en fejl, får du at vide, hvilke modtagere dokumenterne ikke kunne sendes til.
For at vælge modtageren at underrette fra <Adressebog> er det nødvendigt at registrere modtageren på forhånd. Registrering af modtagere i adressebogen
Hvis du vil vælge <Send til mig selv> som modtageren at underrette, er det nødvendigt at registrere din mailadresse i brugeroplysningerne på forhånd samt at logge på med personlig godkendelsesadministration. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
5
Tryk på <Tilvalg>  <Meddelelse om udført job>.
6
Vælg tidspunktet for underrettelse, og indstil modtageren at underrette.
Hvis du vælger <Meddelelse ved alle resultater>, sendes der en undrettelsesmail for hver afsendelsesjob. Hvis du vælger <Medd. kun v fejl>, sendes der kun en underrettelsesmail, når der opstår en fejl.
For flere informationer om hvordan du viser og bruger adressebogen, kan du se Adressebog.
Hvis du vil tjekke indhold af det sendte dokument, skal du vælge <Vedhæftet TX-billede> for at vedhæfte den første side af en PDF-fil til underrettelsesmailen.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter. Når afsendelsen er udført, sendes e-mailunderretningen til den angivne adresse.
9EUJ-08W