Hentning af tidligere anvendte sendeindstillinger (Tidligere indstillinger)

Du kan hente de modtagere, der er angivet tidligere. På samme tid hentes også deres scanningsindstillinger, som f.eks. tæthed.
Du kan gemme en række angivne indstillinger for modtagere, scanning eller afsendelse, inden du trykker på (Start), som en enkelt gruppe af Tidligere indstillinger.
De tre senest lagrede indstillinger bliver ikke slettet, selvom der bliver slukket for strømmen.
Når du anvender faxinformationstjenester, kan du ikke angive en modtager gemt i adresselisten eller benytte statussen Hentning af et job.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tidligere indstillinger> på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Vælg loggen, der skal hentes, og tryk på <OK>.
Modtageren og tilhørende scanningsindstillinger angives i henhold til den valgte log.
Når personlig godkendelsesadministration anvendes, henter maskinen de indstillinger, der tidligere er angivet af den bruger, der logger ind på maskinen.
Du kan ændre de hentede indstillinger inden afsendelse.
5
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter.
Hvis du indstiller <Administrér adressebogens adgangsnumre> til <Til>, kan du ikke genkalde indstillinger fra hukommelsen.
Hvis du indstiller en adressetype til <Til> i <Begræns ny modtager>, slettes de aktuelt gemte tidligere indstillinger.
9EUJ-091