Brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken

Det anbefales, at du anvender et password til beskyttelse af de maskinindstillinger, der er relateret til sikkerhedspolitikken. Ved at indstille et password kan rettigheden til at ændre indstillingerne for sikkerhedspolitikken begrænses til kun de administratorer af informationssikkerheden, der kender passwordet.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Siden [Confirm Security Policy] vises.
4
Klik på [Password Settings].
5
Indtast et password, og klik på [OK].
Brug alfanumeriske tegn eller symboler til passwordet.
Sørg for, at passwordet indtastes korrekt, og indtast det nye password igen i [Confirm:].
Sådan ændres et password
Indtast det aktuelle password i [Old Password:] og det nye password i [New Password:], indtast derefter det nye password igen i [Confirm:], og klik på [OK].
Sådan fjernes et password
Indtast det aktuelle password i [Old Password:], og klik på [OK] uden at indtaste en værdi for [New Password:] eller [Confirm:] (efterlad dem tomme). Hvis der er konfigureret en grænse for tegninput i [Password Settings Policy], skal der indtastes en værdi for denne indstilling. Annullér grænsen, inden du fjerner passwordet. Indstillingsemner for sikkerhedspolitik
Pas på, du ikke glemmer dit password. Kontakt Canon Danmark, hvis du glemmer dit password.
For at indstille/ændre passwordet skal du logge på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med én af følgende rettigheder.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Hvis der er angivet et password, kræves dette som godkendelse for at kunne initialisere maskinen. Når godkendelse udført, og maskinen er initialiseret, slettes passwordet. Initialisering af alle data/indstillinger
9EUJ-0F6