Tilføjelse og redigering af brugerinformationer i en CSV-fil

I dette afsnit beskrives indholdet i hver kolonne i en CSV-fil, der bruges til import eller eksport. Se dette afsnit for redigering af CSV-filer.
Men hvis der står "No" (Nej) i afsnittet "Change Required" (Ændring kræves) for en bestemt kolonne, skal du ikke ændre kolonnens indhold.
Kolonnenavn
Ændring kræves
Gyldige tegn
Ugyldige tegn
Kompatibilitet med skærm til Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Bemærkninger
uid
Ja
1 til 32 tegn
Kontroltegn, single-byte mellemrum og følgende tegn:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Skal være input ved import.
"@" may kan være tilgængeligt afhængigt af en indstilling. <Tillad brug af @ i Brugernavn>
password
Ja
0 til 32 tegn inden for ISO885915-tegnsættet
Kontroltegn
Output som "********" (* x 8) ved eksport.
Når du opdaterer passwordet, slettes og overskrives "********" med det nye password. Men når du importerer ændringer, og selvom du lader feltet være tomt, overskrives det ikke som tomt, men vil i stedet bevare den eksisterende værdi.
Hvis dette element udelades ved import af ændringer, overtager den eksisterende bruger det originale password.
next_password_change_required
Ja
0 eller 1
Et tegn undtagen "1" (aktivér) eller "0" (deaktivér)
Når denne enhed udelades, er standardværdien 0 (deaktiver).
cn
Ja
0 til 32 tegn
Kontroltegn
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Ja
0 til 32 tegn
Kontroltegn
Se "Bemærkninger".
Vist som "phonetic" (fonetisk), hvis sproget er indstillet til "Japanese" (japansk).
cardIdList
Ja
Kort-id: et tal op til otte alfanumeriske tegn
Du kan angive op til 1.000 elementer.
Ikke-single-byte alfanumeriske tegn
Se "Bemærkninger".
Eksporteres kun, hvis den valgfrie Copy Card Reader er monteret.
Flere elementer af kortinformationer er forbundet med et semikolon (;).
Dette element vises mellem "e-mail address" (mailadresse) og "icon image" (ikonbillede), når den valgfrie Copy Card Reader er monteret.
mail
Ja
En kombination af 0 til 256 alfanumeriske tegn og symboler
Kontroltegn
N/A
avatorImgPath
Nej
-
-
Kan ikke ændres. Tildeles automatisk ved angivelse af ikonbilleder.
dept_id
Ja
Et tal på op til syv cifre
Ikke-single-byte numeriske tegn
N/A
dept_pin
Ja
Et tal på op til syv cifre
Ikke-single-byte numeriske tegn
N/A
roleName
Ja
0 til 32 tegn
Kontroltegn, single-byte mellemrum og følgende tegn:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Hvis dette element udelades, eller hvis et navn er angivet, som ikke er registreret i rolleadministration, ændres den til den oprindelige rolleindstilling.
accountExpires
Ja
Se "Bemærkninger".
Se "Bemærkninger".
YYYYMMDD-format. "235959" tilføjes automatisk som tidspunktet efter import.
accountDisabled
Ja
1 eller 0
Et tegn undtagen "1" (deaktiver) eller "0" (aktivér)
N/A
group
Ja
0 til 64 tegn.
Du kan angive op til 10 elementer.
Kontroltegn, single-byte tegn og specialtegn.
Det "Group name" (Gruppenavn), der er registreret i brugergruppeadministrationen, står her. Hvis brugeren tilhører flere grupper, er gruppenavnet forbundet med et "|".
createDate
Ja
Se "Bemærkninger".
Se "Bemærkninger".
-
(N/A)
Output i "TYYYYMMDDhhmmssmmm"-formatet ved eksport. ("T"'et tilføjes for at undgå, at teksten beskadiges.)
Når du importerer, skal du angive informationerne i et af følgende formater.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Bruges til at sortere i registreringsrækkefølgen for billedlogon.
Hvis du udelader dette element, bruges datoen og klokkeslættet for import til datoen og klokkeslættet for registrering af nye brugere. For eksisterende brugere overføres den originale dato og klokkeslæt for registrering.
lastLoginDate
Ja
Se "Bemærkninger".
Se "Bemærkninger".
-
(N/A)
Den dato og det klokkeslæt, hvor brugeren sidste loggede på, gemmes.
Output i "TYYYYMMDDhhmmssmmm"-formatet ved eksport. ("T"'et tilføjes for at undgå, at teksten beskadiges.)
Når du importerer, skal du angive informationerne i et af følgende formater.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Bruges til at bestemme, om en bruger er logget på, og om der skal udføres automatisk sletning af bruger.
Hvis du udelader dette elementet, er dato og klokkeslæt for, hvornår brugeren sidste logger på, tom for nye brugere. Når det gælder eksisterende bruger, medtages den dato og det klokkeslæt, hvor brugeren sidste loggede på.
dc
Nej
0 til 32 tegn
Kontroltegn
-
(N/A)
Kan ikke ændres. Det tildeles automatisk for følgende brugere.
Brugere, der blev registreret efter servergodkendelse
Brugere, der blev registreret via <Registrér automatisk, når et job modtages> i billedlogon
uuid
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Automatisk tildelt ved brugerregistrering.
sdl_digest
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Genereres automatisk ved registrering/ændring af password.
uac_advbox_digest1
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Genereres automatisk ved registrering/ændring af password.
uac_advbox_digest2
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Genereres automatisk ved registrering/ændring af password.
pin_digest
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Genereres automatisk ved registrering/ændring af PIN-kode.
server_user_flg
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Dette er et identifikationsflag for den bruger, der er registreret efter fuldførelse af servergodkendelse.
server_user_gp_key
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Dette er den gruppe, som brugeren, der er registreret efter fuldførelse, tilhører.
server_user_gp_value
Nej
-
-
-
Kan ikke ændres. Dette er den gruppe, som brugeren, der er registreret efter fuldførelse, tilhører.
CharSet
-
-
-
-
For UTF8 skrives "CharSet:UTF8" i kolonnelinjen.
Linjen i starten af filen er kolonnelinjen.
Elementnavne vises muligvis ikke i rækkefølge.
Kodningerne, der understøttes af CSV-filer, er UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 og koreansk.
Tekststrenge i eksporterede CSV-filer er omgivet af "[" og "]", hvis nogen af følgende betingelser gælder. Når du redigerer en CSV-fil og tilføjer nye tekststrenge, der opfylder følgende betingelser, skal du omgive disse tekststrenge med "[" og "]".
Numre, der starter med "0"
Numre, der er længere end 12 cifre
Tekststrenge, der er omgivet af "[" og "]"
9EUJ-0FF