Printning af Job hold-dokumenter (kun 8900-serie/6900-serie)

1
Tryk på <Hold>. <Hjem>-skærmen
2
Vælg dokumenter.
<Hold-job-liste>
Valgstatussen for dokumenter, ikoner, der angiver dokumenttyper, samt dokumentnavne og datoer/klokkeslæt, hvor de blev gemt, vises.
Når et dokument er valgt, vises , der angiver "valgt". Når flere dokumenter er valgt, vises numrene i midten af som 1, 2, 3 … i den rækkefølge, de er valgt. Når du trykker på et valgt dokument, annulleres valget.
<Vis kun vlgte brugere>/<Vis alle brugere>
Viser dokumenterne for den valgte bruger eller for alle brugere.
<Detaljer/Redigér>
Du kan redigere/tjekke jobmærket for det valgte dokument, tjekke printningsindholdet, ændre den endelige finishingindstillingen mv.
Jobmærket er attributinformationer for JDF (Job Definition Format), der er inkluderet i et dokument gennem hele printningsprocessen. Nogle gælder for hele dokumentet og andre gælder for hvert sideområde adskilt pr. side. Som ved redigering/tjek af jobmærket kan du bekræfte disse trin et efter et.
Du kan kun betjene <Redigér/godkend jobregistrering>, hvis du har valgt et job med en jobregistrering. Hvis du vælger et job, der er sendt fra printerdriverne, kan du ikke redigere jobregistreringen.
En dokument, der holdes tilbage, kan bruges i en mailboks. Vælg et dokument fra <Hold-job-liste> tryk på <Detaljer/Redigér> <Flyt/kopiér til mailboks>. Vælg en mailboks, og tryk på tryk på <Kopiér> eller <Flyt>.
<Vælg alle (maks.100)>/<Slet det valgte>
Hvis der ikke er valgt et dokument i , vises <Vælg alle (maks.100)>, der gør det muligt at vælge alle dokumenterne på <Hold-job-liste>. Når dokumenterne er valgt, vises <Slet det valgte>, og du kan annullere valget.
<Slet dok. efter print>
Sletter automatisk printede dokumenter fra <Hold-job-liste> efter printning. Hvis du altid bruger <Slet dok. efter print>, kan du ændre standardindstillingerne til at fjerne behovet for at indstille det hver gang. <Standardindstillinger for sletning af job efter print>
<Start print>
Udfører printning.
<Detaljer/Redigér>
Du kan vælge, at et valgt dokument bliver printet med prioritet eller vise detaljerne.
<Annullér>
Annullerer printning.
<Print jobliste>
Ikoner, der indikerer printningsstatussen for dokumenter, den aktuelle status og ventetiden, vises.
3
Indstil i overensstemmelse med formålet.
Tjek af det printede materiale i testprintet (Prøveprint)
Tjek af indholdet i originalerne (Vis billede)
Sletning af et job
4
Tryk på <Start print>.
Printning er startet, og skærmbilledet Print jobliste vises.
Hvis <Slet dok. efter print> ikke er valgt, forbliver dokumentet på listen, også når det er printet.
Maks. 100 filer kan vælges og printes på samme tid, inkl. filer i Brugerbokse og Køfunktion.
9EUJ-0A1