Printning ved hjælp af Job Definition Format (JDF) (kun 8900-serie)

JDF gør det muligt at vælge detaljerede printindstillinger. Du kan også bruge Job Messaging Format (JMF) til at indsamle enhedsinformation. For oplysninger om hvordan du kan oprette JDF- og JMF-filer, og hvordan du kan sende filerne til printeren, skal du se JDF-filtilpasningsvejledningen.
For at printe ved hjælp af JDF skal du indstille <Brug JDF> (kun 8900-serie) til <Til>.
JDF er deaktiveret og kan ikke anvendes i følgende situationer:
Når <Tvungen Hold> er indstillet til <Til>
Når <Brug HTTP> er indstillet til <Fra>
Når [Prohibit Guest Users to Use Device] er indstillet til [On] i indstillinger for sikkerhedspolitik Indstillingsemner for sikkerhedspolitik
Printning ved hjælp af JDF er ikke underlagt de begrænsninger på brug, som er fastlagt i Access Management System.
Når [Prohibit Guest Users to Use Device] er indstillet til [On] i indstillinger for sikkerhedspolitik, kan du ikke indstille <Brug JDF> til <Til>. Indstillingsemner for sikkerhedspolitik
Kontakt Canon Danmark for at få flere oplysninger om programmer, som er kompatible med JDF. For oplysninger om specifikationer for de enkelte programmer skal du se vejledningen for de respektive programmer.
9EUJ-0AE