Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner

Når du trykker på <Scan og send> (<Hjem>-skærmen), vises skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner.

<Adressebog>

Gør det muligt at angive en sendemodtager og en lagringsplacering, der er registreret i adressebogen.

<Hurtigkald>

Gør det muligt at angive en sendemodtager og en lagringsplacering, der er registreret på hurtigkaldstaster.

<Ny modtager>

Gør det muligt at angive modtagere manuelt, hvis de ikke er registreret i adressebogen eller på hurtigkaldstaster.

<Tidligere indstillinger>

Tryk for at hente de tidligere angivne indstillinger. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler

Tryk på dette ikon for at registrere de aktuelle indstillinger i <Favoritindst.> af  og for at ændre knappen, der vises i .
Administration af maskinen
Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner

<Favoritindst.>

Registrér på forhånd ofte anvendte scanningsindstillinger her, så de nemt kan hentes, når det ønskes. Administration af maskinen

Aktuel indstillingsstatus og knapper til indstilling

Viser indstillingsstatus, som f.eks. opløsningen og filformater. Sørg for at tjekke indstillingerne for at scanne korrekt. For at ændre indstillingerne skal du trykke på den ønskede knap. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler

Knapper til funktionsindstilling

Viser de mest anvendte knapper fra <Tilvalg>. Du kan også trykke på for at ændre, hvilke knapper der vises.
Hvis knappen for den funktion, du vil bruge, ikke vises, skal du trykke på <Tilvalg> og vælge den ønskede knap. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler

<Tilvalg>

Viser alle knapper til funktionsindstillinger. For at gøre det nemt kan du vise ofte anvendte knapper til funktionsindstillinger i .

<Cc Bcc>

Gør det muligt at angive e-mailmodtagere som Cc eller Bcc. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler

<Slet modt.>

Gør det muligt at slette den angivne modtager.

<Detaljer>

Gør det muligt at tjekke de detaljerede informationer om den angivne modtager.

<Angiv modtagere>

Viser metoderne til angivelse af modtagere eller en liste med angivne modtagere.

<Send til mig selv>

Gør det muligt direkte at angive din egen e-mailadresse. Denne knap er tilgængelig, når du er logget på maskinen med personlig godkendelsesadministration. Administration af brugere

<Mobilportal>

Gør det muligt at angive en modtager fra adressebogen i en mobilenhed.
Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler

<Personlig mappe>

Gør det muligt at angive din egen personlige mappe registreret som en lagringsplacering. Denne knap er tilgængelig, når du er logget på maskinen med personlig godkendelsesadministration.
Konfiguration af personlige mapper
Administration af brugere
Du kan vælge, om du vil skjule adressebogen og hurtigkaldstaster for at begrænse brugen af adressebogen. <Begræns brug af Adressebog>
Nogle funktioner kan ikke anvendes sammen med hinanden. Knapper, der ikke kan vælges, er vist med lys grå farve.
Det totale antal angivne modtagere vises øverst til højre på skærmen.
9EUJ-0AH