Volume Settings (Justér lydstyrke)

Angiv indstillingerne for de toner, der udsendes af maskinen, f.eks. tonen for afsendelse eller modtagelse af en fax og bekræftelsestonerne, der angiver maskinens status.
Se Indstilling af lyde for at få mere detaljeret information.
Elementet for lydindstillinger (justering af lydstyrke) vises, når du trykker på <Justér lydstyrke> eller Lydstyrkeindstilling-tast (på maskiner med opretstående betjeningspanel).
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

Indstillinger for maskiner med en faxfunktion

Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Alarmvolumen>
0 til 4 til 8
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Monitorvolumen>
0 til 4 til 8
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Sluttone huk.modt./afs.>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fejltone for huk.modt./afs.>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
-Settings/Registration Basic Information
<Andre lydstyrkeindstillinger>
<Indtastningstone>: 0 til 2 til 3
<Tone for ugyldig indtastning>: 0 til 3
<Tone for indkøb af toner>: 0 til 3
<Tone for glemt original>: 0 til 3
<Fejltone>: 0 til 2 til 3
<Tone for jobafslutning>: 0 til 2 til 3
<Tone for Dvalestatus>*1: 0 til 3
<Tone for Log ind>: 0 til 2 til 3
<Ikke-tom patr. udskiftet farve>*2: 0 til 2 til 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Kan blive vist som <Tone f Energibesp./Dvale> på visse modeller.
*2 Vises muligvis ikke på visse modeller.

Indstillinger for maskiner uden en faxfunktion

Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Lydstyrkeindstillinger>
<Indtastningstone>: 0 til 2 til 3
<Tone for ugyldig indtastning>: 0 til 3
<Tone for indkøb af toner>: 0 til 3
<Tone for glemt original>: 0 til 3
<Fejltone>: 0 til 2 til 3
<Tone for jobafslutning>: 0 til 2 til 3
<Tone for Dvalestatus>*1: 0 til 3
<Tone for Log ind>: 0 til 2 til 3
<Ikke-tom patr. udskiftet farve>*2: 0 til 2 til 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Kan blive vist som <Tone f Energibesp./Dvale> på visse modeller.
*2 Vises muligvis ikke på visse modeller.
9EUJ-0UL