Indstilling af ventetiden ved tilslutning til et netværk

Hvis du planlægger at implementere netværksredundans ved at tilslutte flere switches, er det nødvendigt med en mekanisme, der forhindrer pakker i at loope. I dette tilfælde er det effektivt at bestemme rollerne for switch-portene, men kommunikation overføres muligvis ikke korrekt i situationer lige efter skift, som f.eks. ved tilføjelse af en ny enhed til netværket. For at slutte maskinen til et sådant netværk skal du indstille ventetiden, som er tiden, indtil kommunikationen begynder.
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <Ventetid for opkobling ved opstart> Indstil ventetiden  <OK>  (Indstillinger/Registrering)  <Ja>
9EUJ-04J