Udførelse af WINS-indstillinger

WINS er navnet på en fortolkningstjeneste, der konverterer et NetBIOS-navn (et computernavn og et printernavn på et SMB-netværk) til en IP-adresse. For at bruge WINS skal du anvende en angivet WINS-server.
For at registrere WINS-serveren på maskinen skal du indstille <Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn> for <TCP/IP-indstillinger>. <Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>
Hvis du indstiller <Brug NetBIOS> til <Fra> i <Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>, deaktiveres WINS-indstillingen. Sørg for at indstille <Brug NetBIOS> til <Til>, når du bruger WINS.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <WINS-indstillinger>.
3
Tryk på <Til> i <WINS-opløsning>, og indtast WINS-serverens IP-adresse i <WINS-serveradresse>.
Hvis WINS-serverens IP-adresse er hentet fra DHCP-serveren, har den IP-adresse, der er hentet fra DHCP-serveren, prioritet.
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.
9EUJ-04R