Konfiguration af en forbindelse ved at vælge en trådløs router

Du kan søge efter trådløse routere, der kan oprette forbindelse, og vælge én på maskinens display. Hvis sikkerhedsstandarden for din trådløse LAN-router er WEP, WPA/WPA2-PSK, eller WPA3-SAE skal du angive en WEP-nøgle eller PSK for netværksnøglen. Bekræft og notér på forhånd oplysninger om dit SSID, netværksnøgle, sikkerhedsstandard eller godkendelses-/krypteringsmetode. Kontrol af SSID'et og netværksnøglen
Sikkerhedsindstillinger
Hvis den trådløse forbindelse konfigureres ved at vælge en trådløs router, indstilles WEP-godkendelsesmetoden til <Open System> eller WPA/WPA2-PSK- og WPA3-SAE-krypteringsmetoden til <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Hvis du vil vælge <Delt nøgle> til WEP-godkendelser eller <AES-CCMP> til WPA/WPA2-PSK- og WPA3-SAE-kryptering, skal du indstille forbindelsen i <Indtast manuelt>. Konfiguration af en forbindelse ved at angive detaljerede indstillinger
Hvis sikkerhedsstandarden for din trådløse LAN-router er WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, indstilles krypteringsmetoden til AES-CCMP. Angiv også IEEE 802.1X-godkendelsesindstillingerne for maskinen, før du opretter forbindelse til det trådløse LAN. Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelsesindstillingerne
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>  <Indstillinger for Trådløst LAN>  <Andet (Indstil manuelt)>.
3
Tryk på <Vælg adgangspunkt>.
Maskinen starter med at søge efter tilgængelige trådløse routere.
4
Vælg en trådløs router, og opret forbindelse til den.
Hvis sikkerhedsindstillingerne for din trådløse LAN-router er WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Vælg den trådløse LAN-router, der skal anvendes, og tryk på <OK>.
2
Tryk på <WEP-nøgle> eller <Krypteringsnøgle>, og indtast netværksnøglen.
3
Tryk på <OK>.
Når konfigurationen er udført, vises skærmbilledet <Tilsluttet.>.
Hvis sikkerhedsindstillingerne for din trådløse LAN-router er noget andet end WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Vælg den trådløse LAN-router, der skal anvendes, og tryk på <OK>.
Når konfigurationen er udført, vises skærmbilledet <Tilsluttet.>.
9EUJ-046