Konfiguration af forbindelsen ved hjælp af WPS-PIN-kodestatus

Visse WPS-routere (Wi-Fi Protected Setup) understøtter ikke trykknapstatus. I dette tilfælde skal du registrere den PIN-kode, der er genereret i maskinen, i netværksenheden.
Generering af en PIN-kode i maskinen
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>  <Indstillinger for Trådløst LAN>  <WPS-pinkodestatus>.
Der blev genereret en pinkode.
Registrering af den genererede PIN-kode i den trådløse router
Registrér PIN-koden i løbet af to minutter efter PIN-koden er genereret. For detaljer kan du se brugervejledningen til din netværksenhed.
1
Adgang til en trådløs router fra en computer.
2
Vis skærmbilledet til indtastning af en WPS PIN-kode.
3
Registrer den genererede pinkode på den trådløse router.
Når den trådløse LAN-router er registreret, og konfigurationen er udført, vises skærmbilledet <Tilsluttet.>.
Hvis den trådløse router er indstillet til at bruge WEP-godkendelse, kan du muligvis ikke konfigurere forbindelsen vha. WPS.
9EUJ-045