Lagring af dokumenter i Avanceret område

Følg procedurerne herunder for at gemme scannede dokumenter i Avanceret område. Du kan bruge denne praktiske metode, når du vil digitalisere mange dokumenter, så du kan dele informationen med personalet i en afdeling i et papirløst miljø.
Det anbefales, at du sletter uønskede filer eller billeddata fra Avanceret område, så der bliver plads til at gemme nye filer.
Du kan også sende dokumenter til Avanceret område ved at angive den som modtager fra <Scan og gem>. Få instruktioner i, hvordan du sender dokumenter til, under Avanceret område, Registrering af modtagere i adressebogen.
1
Indstil originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og gem>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Avanceret område>.
4
Tryk på <Delt område> eller <Personligt område>.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se Arbejde med filer og mapper i Avanceret område.
5
Vis lagringsplaceringen, og tryk på <Scan>.
6
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
For scanningsindstillinger, se Indstilling af skærmbillede og betjening ved scanning til lagring.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og gemmes som filer.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
For at tjekke resultatet af lagringen skal du trykke på  (Status Monitor) <Gem>  <Joblog>. Hvis <Fejl> vises, er filen ikke gemt korrekt. Forsøg at udføre handlingen igen.
9EUJ-0CU