Hallittavuus

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen ominaisuuksia laajennetaan ja sen hallinnasta tehdään helpompaa.
Kaksoisverkkoympäristö
Käyttöpaneelin käyttäminen tiedon jakamiseen (Visuaalinen viesti -toiminto)
Kaksoisverkkoympäristöä, joka hyödyntää joko kiinteää LAN-verkkoa ja langatonta LAN-verkkoa tai kahta kiinteää LAN-verkkoa, voidaan käyttää.
Pääkäyttäjän asettamaa sisältöä ja ilmoituksia voidaan näyttää käyttäjille tiedoksi käyttöpaneelissa. Tämä toiminto on hyödyllinen tiedon jakamiseen toimistossa.
Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon
Yhdistäminen mobiililaitteisiin
Laitteessa on sisäänrakennettu langaton verkko, jonka ansiosta voit yhdistää tietokoneen tai mobiililaitteen laitteeseen sekä asentaa laitteen eri paikkaan.
Voit tulostaa mobiililaitteeseen tallennetut tiedot suoraan laitteella tai käyttää laitetta tietojen skannaamiseen mobiililaitteeseen. Voit myös käyttää mobiililaitetta laitteen Pakotettu pito -tulostuksen asetusten määrittämiseen.
Osoitekirjan siirtäminen helposti
Toimiston suojauskäytäntöjen käyttäminen
Voit viedä laitteeseen tallennetun osoitekirjan ja tuoda sen toiseen laitteeseen. Voit myös viedä osoitekirjan CSV-tiedostoon ja muokata sitä tietokoneella.
Suojauskäytännöt ovat yrityksenlaajuisia sääntöjä, jotka liittyvät tietosuojaan. Tässä laitteessa useita suojauskäytäntöihin liittyviä asetuksia voidaan määrittää yhdessä.
Asetusten jakaminen useiden laitteiden kesken
Henkilökohtaiset asetukset ja osoitekirjat voidaan synkronoida ja jakaa usean laitteen kesken. Yhdessä laitteessa määritettyjä asetuksia käytetään kaikissa synkronoiduissa laitteissa.
9EUK-0X4