Lepotilaan siirtyminen

Lepotila-toiminto vähentää virrankulutusta poistamalla tilapäisesti käytöstä joitakin laitteen toimintoja. Voit siirtää laitteen lepotilaan helposti valitsemalla näytössä  (Tehonsäästö). Kun laite on lepotilassa, kosketusnäyttö sammuu.
Kun laitteessa on pystykäyttöpaneeli,  (Tehonsäästö) syttyy käyttöpaneeliin lepotilassa. (Tehonsäästö) syttyy lepotilassa.
Laite ei ehkä siirry lepotilaan riippuen laitteen toimintotilasta ja olosuhteista.
Voit määrittää tarvittavien toimintojen käynnistysjärjestyksen, kun suoritat toimintoja lepotilasta poistumisen jälkeen. <Lepotilasta ekotilaan>
Käsittely/Data -merkkivalo vilkkuu tai palaa jatkuvasti vihreänä, vaikka laite siirtyisi Lepotilaan.
Lepotilasta poistuminen
Paina kosketusnäyttöä. Kun laitteessa on pystykäyttöpaneeli, valitse  (Tehonsäästö).
Kun haluat asettaa automaattisen lepotila-ajan
Voit asettaa laitteen automaattisesti lepotilaan <Autom. lepotila-aika> -asetuksen avulla. Jos haluat muuttaa aikaa, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, noudata seuraavia ohjeita.
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>  <Autom. lepotila-aika>  tai  asettaa ajan, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti lepotilaan  <OK>.
Voit asettaa automaattisen lepotilaan siirtymisajan viikonpäivittäin. <Automaattisen lepotilan viikkoajastin>
Virrankulutus lepotilassa
Voit määrittää laitteen lepotilassa kuluttaman virtamäärän. Määritä lepotilan virrankulutus seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>  määritä <Tehonkulutus lepotilassa> -asetukseksi <Pieni> tai <Suuri>.
Vain 8900 Series / 6900 Series
Voit asettaa laitteen myös tehonsäästötilaan painamalla näytössä (tehonsäästö). Tehonsäästötilassa laite kuluttaa enemmän virtaa kuin lepotilassa, mutta toiminnot palautuvat nopeammin. <Tila kun tehonsäästönäppäin on painettu> (vain 8900 Series / 6900 Series)
Kun käytetään langatonta lähiverkkoa myös lepotilan aikana
Valitse <Tehonkulutus lepotilassa> -asetukseksi <Suuri>. <Tehonkulutus lepotilassa>
9EUK-065