<Päävalikko>-näytön mukauttaminen

Tässä osassa kuvataan, mitä voidaan mukauttaa ja hallita kohteilla, jotka näytetään kun <Valikko> valitaan <Päävalikko>-näytössä.
<Salli aloitusnäytön muokkaaminen yhteiseen käyttöön> -asetuksen ja sisäänkirjautuneen käyttäjän oikeuksien mukaan voidaan avata näyttö joko <Muokkaa om. käyttöön>- tai <Muokkaa yht. käyttöön> -asetuksen valitsemista varten, kun valitaan <Siirtopainikkeet>, <Muokkaa painikkeita>, <Aloitusnäytön asetteluasetukset> tai <Taustakuvan asetukset>.
<Muokkaa om. käyttöön>: Valitse tämä, jos haluat muokata sisäänkirjautuneen käyttäjän aloitusnäyttöä. Kohdan <Muokkaa om. käyttöön> oletusasetukset seuraavat kohdan <Muokkaa yht. käyttöön> asetuksia.
<Muokkaa yht. käyttöön>: Valitse tämä jos haluat muokata aloitusnäyttöä käyttäjille, joilla ei ole omaa näyttöä, kuten kirjautumattomat käyttäjät, vieraat jne. Kohdan <Muokkaa yht. käyttöön> asetuksia käytetään, kunnes autentikoitu käyttäjä määrittää <Muokkaa om. käyttöön> -asetuksen.
Jos kohdan <Muokkaa yht. käyttöön> asetuksia muutetaan, muutokset näkyvät myös kohdassa <Muokkaa om. käyttöön>, kunnes autentikoitu käyttäjä määrittää <Muokkaa om. käyttöön> -asetuksen.
<Päävalikko>-näytön asetukset voidaan tuoda/viedä <Päävalikko>-näyttöä tukevien laitteiden välillä. Asetustietojen tuonti/vienti
<Päävalikko>-näytön asetuksia ei tuoda laitteeseen, joka tukee <Pikavalikko>-näyttöä, mutta ei <Päävalikko>-näyttöä.
Vaikka jotkin <Aloitusnäytön hallinnan asetukset henk.koht. käyttöön> -kohdan asetukset ovat pois käytöstä viennin aikana, henkilökohtaiset asetukset viedään, jos ne on määritetty.

 <Siirtopainikkeet>

Voit siirtää toimintopainikkeita ja henkilökohtaisia/jaettuja painikkeita.

 <Muokkaa painikkeita>

Toimintopainikkeille voidaan käyttää vain toimintoa <Siirto:>.
Toimintoja <Nimeä uudelleen>, <Poista> ja <Siirto> voidaan käyttää henkilökohtaisille/jaetuille painikkeille.

 <Aloitusnäytön asetteluasetukset>

Voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista yhdessä näytössä näytettävien painikkeiden kooksi ja määräksi.
<3 isoa painiketta sivulla>
<6 isoa painiketta sivulla>
<9 keskikokoista painiketta sivulla>
<4 keskipitkä painiketta sivulla>
<12 keskipitkä painiketta sivulla>
<15 pientä painiketta sivulla>

 <Taustakuvan asetukset>

Voit vaihtaa taustakuvan.

 <Aloitusnäytön hallinnan asetukset>

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä. (Punainen lihavoitu teksti ilmaisee oletusasetuksen.)
<Salli aloitusnäytön muokkaaminen yhteiseen käyttöön>: <Kyllä>/<Ei>
<Salli varmistamattomien käyttäjien käyttää aikajanaa>: <Kyllä>/<Ei>
<Salli kirjautuneiden käyttäjien käyttää aikajanaa>: <Kyllä>/<Ei>
<Palaa aloitusnäyttöön, kun työ on valmis>: <Kyllä>/<Ei>
<Rajoita toimintonäyttö>: Valitse toiminnot tai MEAP-sovellukset, jotka piilotetaan näytössä <Päävalikko>.
<Aloitusnäytön hallinnan asetukset henk.koht. käyttöön>: Seuraavat asetukset voidaan määrittää.
<Salli henk.koht. painikkeiden tallennus/muokkaus>: <Kyllä>/<Ei>
<Salli siirtopainikkeiden käyttö muokattaessa henk.koht. käyttöön>: <Kyllä>/<Ei>
<Salli aloitusnäytön asetteluasetusten käyttömuokattaessa henkilökohtaiseen käyttöön>: <Kyllä>/<Ei>
<Salli taustakuva-asetusten käyttö muokattaessa henk.koht. käyttöön>: <Kyllä>/<Ei>
Tämä asetuksen käyttäminen vaatii pääkäyttäjän oikeudet.
<Salli aloitusnäytön muokkaaminen yhteiseen käyttöön>
Kun asetus on päällä, yleiset käyttäjät ja kirjautumattomat käyttäjät voivat tallentaa jaettuja painikkeita ja muokata aloitusnäyttöä yhteistä käyttöä varten.
<Palaa aloitusnäyttöön, kun työ on valmis>
Kun asetus on päällä, aloitusnäyttö näytetään kun työt on suoritettu jaetuilla painikkeilla, omilla painikkeilla tai aikajanalla.
Historiaa ei säilytetä aikajanalla, kun käyttäjä ei ole kirjautunut sisään ja <Salli varmistamattomien käyttäjien käyttää aikajanaa> -asetuksena on <Ei> tai kun käyttäjä on kirjautunut sisään ja <Salli kirjautuneiden käyttäjien käyttää aikajanaa> -asetuksena on <Ei>.
Kun <Salli omien asetusten käyttö> on pois käytöstä, <Aloitusnäytön hallinnan asetukset henk.koht. käyttöön> näkyy harmaana eikä henkilökohtaisia asetuksia voi käyttää. <Salli omien asetusten käyttö>
<Salli henk.koht. painikkeiden tallennus/muokkaus>
Poista tämä käytöstä, kun haluat piilottaa henkilökohtaiset painikkeet.
Jos <Salli siirtopainikkeiden käyttö muokattaessa henk.koht. käyttöön> poistetaan käytöstä sen jälkeen, kun painikkeita on siirretty henkilökohtaisessa näytössä <Salli siirtopainikkeiden käyttö muokattaessa henk.koht. käyttöön> -asetuksen ollessa käytössä, painikkeita ei voi siirtää henkilökohtaisessa näytössä, mutta niiden sijainti säilyy.
<Salli aloitusnäytön asetteluasetusten käyttömuokattaessa henkilökohtaiseen käyttöön>
Poista tämä käytöstä, kun haluat käyttää kohdan <Laiteasetukset> asetuksia.
<Salli taustakuva-asetusten käyttö muokattaessa henk.koht. käyttöön>
Poista tämä käytöstä, kun haluat käyttää kohdan <Laiteasetukset> asetuksia.

 <Toimintopikapainik. asetukset>

Voit tallentaa toimintopainikkeita pikavalinnoiksi. Valitse kohde, johon tallennetaan, ja sitten tallennettava toiminto.
Tämä asetuksen käyttäminen vaatii pääkäyttäjän oikeudet.
Jos et käytä pikavalintoja, valitse luettelossa <Nimeämätön>.
9EUK-05R