Nitovan viimeistelijän ja vihkoviimeistelijän rei'itysjätteen tyhjentäminen

1
Avaa viimeistelijän etukansi.
2
Vedä rei'itysjätesäiliö ulos.
Pidä kahvasta ja vedä tasoa kevyesti itseäsi kohden.
Kun olet vetänyt rei'itysjätesäiliön puoleenväliin, aseta kätesi sen alle ja vedä se kokonaan ulos.
3
Tyhjennä rei'itysjäte.
4
Palauta rei'itysjätesäiliö paikalleen.
Työnnä rei'itysjätesäiliö laitteen sisään niin pitkälle kuin se menee.
5
Sulje viimeistelijän etukansi.
9EUK-01X