I-faksien vastaanottaminen

Kun I-faksi vastaanotetaan

Käyttöpaneelin Käsittely/Tiedot-ilmaisin vilkkuu vihreänä. Kun vastaanotto on valmis, asiakirja tulostetaan automaattisesti ja ilmaisin sammuu.
Jos haluat peruuttaa vastaanoton, valitse  (Tilavalvonta)  <Vastaanotto>  <Työn tila>  valitse asiakirja  <Peruuta>.
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua vastaanotto perutaan, kun vastaanotetaan jaettua l-faksia ja seuraavia tietoja ei voi vastaanottaa. Määritetyssä ajassa vastaanotetut tiedot tulostetaan. <Jaetun datan v.oton aikakatkaisu>

Tulostuspaperi

Tullut I-faksi tulostetaan samankokoiselle paperille kuin vastaanotettu asiakirja. Jos vastaanotetun asiakirjan kokoista paperia ei ole lisätty, asiakirja tulostetaan <Valitse kasetti> -asetuksen mukaan. <Valitse kasetti>
I-faksien manuaalinen vastaanotto
Valitse  (Tilavalvonta)  <Vastaanotto>  <Työloki>  <I-Faks. vast. oton tarkist.>. Kun valitset <Faksi/I-faksilokero> (<Päävalikko>-näyttö)  <Muistivast.lokero>  <Jaetun datan vast.lokero>, voit tarkistaa jaettujen I-faksien vastaanoton tilan ja niiden tietojen koon.
VINKIT
Voit säästää paperia kun tulostat.
Tulostuksessa voit lisätä vastaanotettuihin asiakirjoihin tietoja, kuten vastaanoton ajan. <Tulosta vastaanottosivun alatunniste>
9EUK-09H