Aikaisemmin käytettyjen lähetysasetusten haku (Edelliset asetukset)

Voit hakea aikaisemmin määritetyt vastaanottajat. Samalla haetaan heidän skannausasetuksensa kuten tummuus.
Voit tallentaa sarjan vastaanottaja-, skannaus- tai lähetysasetuksia, jotka on määritetty ennen kuin painat (Aloita), yhtenä ryhmänä Edellisiä asetuksia.
Muistiin tallennettuja kolmea viimeisintä asetusta ei poisteta, vaikka laitteen päävirta katkaistaisiin.
Kun käytät faksitietopalveluja, et voi valita vastaanottajaa Osoitekirjasta tai Haku-toimintoa käyttäen.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Faksi>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse faksin perustoimintonäytössä <Edelliset asetukset>. Faksin perustoimintonäyttö
4
Valitse haettava loki ja valitse sitten <OK>.
Valittu vastaanottaja ja sen skannausasetukset määritetään valitun lokin mukaan.
Kun henkilökohtaisen autentikoinnin hallinta on käytössä, laite hakee laitteeseen kirjautuneen käyttäjän aikaisemmin määrittämät asetukset.
Voit vaihtaa haetut asetukset ennen lähetystä.
5
Valitse  (Aloita).
Alkuperäiset skannataan ja lähetys alkaa.
Jos määrität <Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta> -asetukseksi <Kyllä>, et voi hakea asetuksia muistista.
Jos asetat minkä hyvänsä osoitetyypin asetukseksi <Kyllä> kohdassa <Rajoita uusien vast.ott. määrää>, nykyiset tallennetut Edelliset asetukset poistetaan.
9EUK-091