Rasterointikuvion asettaminen (vain 4900 Series)

Rasterointi on tekniikka, jolla väri ja tummuus voidaan toistaa pienten pisteryhmien avulla. Pisteiden piirtämisen lähdetietoja kutsutaan rasterointikuvioksi. Rasterointikuvion käyttäminen tulostettavassa kuvassa mahdollistaa tulostetun kuvan sävyjen ja kaarien pehmeämmän toistamisen.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Rasterointikuvioasetukset>.
2
Valitse rasterointikuvio.
<Kuvio 1>: Oletusasetus.
<Kuvio 2>: Tämä asetus parantaa tulostettujen kuvien puolisävyjen toistamista.
<Kuvio 3>: Tämä asetus parantaa kuvien korostettujen alueiden toistamista.
<Kuvio 4>: Tämä asetus parantaa korostettujen alueiden toistamista.
3
Valitse <OK>.
4
Valitse <Kyllä> ja suorita automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö).
Suorita automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö) asetusten muuttamisen jälkeen. Sävyjen säätäminen
9EUK-0UY