Henkilökohtaisen autentikoinnin käyttäminen tulostus-/faksaus-/etäskannaustoimintojen hallintaan tietokoneella

Voit käyttää henkilökohtaista todentamisen hallintaa tulostamiseen, faksaamiseen ja etäskannaukseen (Tietokoneen käyttö skannaukseen (Etäskannaus) (Windows)) tietokoneella. Tämä voi lisätä turvallisuutta, sillä laite ei hyväksy näitä toimintoja ellei käyttäjää tunnisteta.
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>  <Rajoita työt etälaitteesta ilman käytt. autentikointia>  <Kyllä>  <OK>  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus) <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>
9EUK-0FK