Käyttäjätietojen lisääminen ja muokkaaminen CSV-tiedostossa

Tässä osassa kuvataan tuontiin tai vientiin käytettävän CSV-tiedoston kunkin sarakkeen sisältö. Lue tämä osa, kun muokkaat CSV-tiedostoja.
Kuitenkin jos tietyn sarakkeen kohdassa "Muutos vaaditaan" lukee "Ei", älä muuta kyseisen sarakkeen sisältöä.
Sarakkeen nimi
Muutos vaaditaan
Hyväksytyt merkit
Virheelliset merkit
Yhteensopivuus Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen näytön kanssa
Huomautuksia
uid
Kyllä
1–32 merkkiä
Ohjausmerkit, yksitavuiset välilyönnit ja seuraavat merkit:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Syötettävä tuotaessa.
"@" saattaa olla käytettävissä asetuksen mukaan. <Salli @-merkki käyttäjänimessä>
salasana
Kyllä
0–32 merkkiä ISO885915-merkistöstä
Ohjausmerkit
Näytetään muodossa "********" (* x 8) viennin yhteydessä.
Kun salasana päivitetään, "********" poistetaan ja korvataan uudella salasanalla. Kuitenkin kun tuodaan muutoksia ja jätät kentän määrittämättä (tyhjäksi), sitä ei korvata tyhjällä, vaan se säilyttää nykyisen arvonsa.
Jos tämä kohta ohitetaan tuotaessa muutoksia, olemassa olevan käyttäjän alkuperäinen salasana säilyy.
next_password_change_required
Kyllä
0 tai 1
Mikä tahansa muu merkki kuin "1" (ota käyttöön) tai "0" (poista käytöstä)
Kun tämä jätetään pois, oletusarvo on 0 (poista käytöstä).
cn
Kyllä
0–32 merkkiä
Ohjausmerkit
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Kyllä
0–32 merkkiä
Ohjausmerkit
Katso "Huomautukset".
Näytetään "foneettisena", jos näytön kieleksi on asetettu "japani".
cardIdList
Kyllä
Kortin tunnus: enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä
Voit määrittää enintään 1 000 kohdetta.
Muut kuin yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit
Katso "Huomautukset".
Viedään vain, jos lisävarusteena saatava Copy Card Reader on asennettu.
Korttitietojen eri kohdat yhdistetään puolipisteellä (;).
Tämä kohde on kohtien "sähköpostiosoite" ja "kuvakkeen kuva" välissä, kun lisävarusteena saatava Copy Card Reader on asennettu.
posti
Kyllä
0–256 aakkosnumeerisen merkin ja symbolin yhdistelmä
Ohjausmerkit
N/A
avatorImgPath
Ei
-
-
Ei voi muuttaa. Määritetään automaattisesti, kun kuvakkeen kuvat määritetään.
dept_id
Kyllä
Enintään seitsemän merkkiä pitkä numero
Muut kuin yksitavuiset numeeriset merkit
N/A
dept_pin
Kyllä
Enintään seitsemän merkkiä pitkä numero
Muut kuin yksitavuiset numeeriset merkit
N/A
roleName
Kyllä
0–32 merkkiä
Ohjausmerkit, yksitavuiset välilyönnit ja seuraavat merkit:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Jos tämä kohta jätetään väliin tai määritetään nimi, jota ei ole tallennettu roolien hallintaan, se korvataan roolin alkuasetuksella.
accountExpires
Kyllä
Katso "Huomautukset".
Katso "Huomautukset".
Muoto on VVVVKKPP. "235959" lisätään ajaksi tuonnin jälkeen automaattisesti.
accountDisabled
Kyllä
1 tai 0
Mikä tahansa muu merkki kuin "1" (pois käytöstä) tai "0" (käytössä)
N/A
Ryhmä
Kyllä
0–64 merkkiä.
Voit määrittää enintään 10 kohdetta.
Ohjausmerkit, yksitavuiset välilyönnit ja erikoissymbolit.
Käyttäjäryhmien hallintaan tallennettu "Ryhmän nimi" kirjoitetaan tähän. Jos käyttäjä kuuluu useampaan ryhmään, ryhmien nimet yhdistetään merkillä "|".
createDate
Kyllä
Katso "Huomautukset".
Katso "Huomautukset".
-
(N/A)
Näytetään muodossa "TVVVVKKPPhhmmssmmm" vietäessä. ("T" lisätään estämään tekstin korruptoituminen.)
Kun tietoja tuodaan, syötä tiedot jossain seuraavista muodoista.
VVVVKKPPhhmmssmmm
TVVVVKKPPhhmmssmmm
VVVVKKPP
TVVVVKKPP
Käytetään lajittelemaan Kuvakirjautumisen tallennusjärjestys.
Jos ohitat tämän kohteen, tuonnin päivämäärää ja aikaa käytetään uusien käyttäjien tallennuspäivämääränä ja -aikana. Olemassa oleville käyttäjille käytetään alkuperäistä tallennuspäivämäärää ja -aikaa.
lastLoginDate
Kyllä
Katso "Huomautukset".
Katso "Huomautukset".
-
(N/A)
Päiväys ja aika, jolloin käyttäjä kirjautui sisään viimeksi, tallennetaan.
Näytetään muodossa "TVVVVKKPPhhmmssmmm" vietäessä. ("T" lisätään estämään tekstin korruptoituminen.)
Kun tietoja tuodaan, syötä tiedot jossain seuraavista muodoista.
VVVVKKPPhhmmssmmm
TVVVVKKPPhhmmssmmm
VVVVKKPP
TVVVVKKPP
Käytetään määrittämään, onko käyttäjä kirjautunut sisään ja suoritetaanko automaattinen käyttäjän poisto.
Jos ohitat tämän kohteen, päiväys ja aika, jolloin käyttäjä kirjautui sisään viimeksi, ovat tyhjiä uusille käyttäjille. Olemassa oleville käyttäjille päiväys ja aika, jolloin käyttäjä kirjautui sisään viimeksi, tuodaan.
dc
Ei
0–32 merkkiä
Ohjausmerkit
-
(N/A)
Ei voi muuttaa. Se määritetään automaattisesti seuraaville käyttäjille.
Palvelintodennuksen jälkeen tallennetut käyttäjät
Kuvakirjautumisen <Tallenna automaattisesti kun työ on vastaanotettu.> -toiminnolla tallennetut käyttäjät
uuid
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Määritetään automaattisesti käyttäjän tallennuksen aikana.
sdl_digest
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Määritetään automaattisesti, kun salasana tallennetaan/muutetaan.
uac_advbox_digest1
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Määritetään automaattisesti, kun salasana tallennetaan/muutetaan.
uac_advbox_digest2
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Määritetään automaattisesti, kun salasana tallennetaan/muutetaan.
pin_digest
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Määritetään automaattisesti, kun PIN-koodi tallennetaan/muutetaan.
server_user_flg
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Tämä on tunnistelippu käyttäjälle, joka tallennetaan palvelintodennuksen tekemisen jälkeen.
server_user_gp_key
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Tämä on ryhmä, johon käyttäjä, joka tallennetaan palvelintodennuksen tekemisen jälkeen, kuuluu.
server_user_gp_value
Ei
-
-
-
Ei voi muuttaa. Tämä on ryhmä, johon käyttäjä, joka tallennetaan palvelintodennuksen tekemisen jälkeen, kuuluu.
CharSet
-
-
-
-
UTF8-merkistölle sarakkeen riville kirjoitetaan "CharSet:UTF8".
Tiedoston alussa oleva viiva on sarakeviiva.
Kohteiden nimet eivät ehkä näy järjestyksessä.
CSV-tiedostojen tukemat koodaukset ovat UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 ja korealainen.
Viedyssä CSV-tiedostossa tekstimerkkijonoja ympäröivät merkit "[" ja "]", jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy. Kun muokkaat CSV-tiedostoa ja lisäät uuden tekstimerkkijonon, joka täyttää jonkin seuraavista ehdoista, ympäröi tällainen merkkijono merkeillä "[" ja "]".
Numerot, joiden alussa on "0"
Yli 12 merkkiä pitkät numerot
Tekstimerkkijonot, joita ympäröivät "[" ja "]"
9EUK-0FF