Yhdistäminen mobiililaitteisiin

Mobiililaitteet voidaan yhdistää laitteeseen kahdella tavalla, "Yhteys langattoman lähiverkon (LAN) reitittimen kautta" ja "Suora yhteys". Valitse yhteystapa yhteyden ja käytettävän laitteen mukaan.
Muodosta yhteys mobiililaitteisiin kohdassa <Mobiiliportaali> (<Päävalikko>-näyttö). Voit vahvistaa tässä yhdistettyjen mobiililaitteiden tiedot.

Kytkeminen langattoman lähiverkon reitittimen kautta

Lisätietoja mobiililaitteen ja langattoman lähiverkon reitittimen yhdistämisestä on laitteen mukana tulleissa käyttöohjeissa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Yhdistä laitteeseen joko kiinteän tai langattoman lähiverkon reitittimen kautta. Verkkoympäristön määrittäminen
Jos haluat käyttää langatonta lähiverkkoa, tarvittavan langattoman lähiverkkoyhteyden on oltava asennettuna. Järjestelmäasetukset
Jos yhdistät laitteeseen langattoman lähiverkon reitittimen kautta, voit vahvistaa laitteen asetukset <LAN-yhteys>-näytössä valitsemalla <Mobiiliportaali> (<Päävalikko>-näyttö)  <LAN-yhteys>.

Yhdistäminen suoraan

Yhdistä mobiililaite suoraan laitteeseen käyttämättä langatonta lähiverkkoa. Mobiililaite on mahdollista yhdistää suoraan laitteeseen jopa langattoman lähiverkon ulkopuolelta. Yhdistäminen suoraan
9EUK-0ES