Faksilinjan asetukset

Käyttääksesi laitteen faksia, tallenna faksinumero ja yhtiön tai osaston nimi, joka näkyy/tulostuu vastaanottajan faksissa, kun faksi lähetetään. Aseta myös yhdistämiskanavan tyyppi.
Mallit, joissa on lisävarusteena saatava faksitoiminto
Faksitoiminnon käyttöä varten on asennettava sen edellyttämät faksilisävarusteet. Järjestelmäasetukset
Jos haluat käyttää laitetta etäfaksin asiakaslaitteena, alla olevan menettelyn <Tallenna yksikön nimi>- ja <Valitse linjatyyppi> -asetusta ei tarvita.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset> <Lähetä> <Faksiasetukset>  <Aseta linja>.
3
Paina <Linja 1> <Tallenna yksikön puhelinnumero>.
4
Kirjoita faksinumero ja valitse <OK>.
Tallentamasi faksinumero ilmoitetaan vastaanottajalle.
5
Kirjoita nimi kohtaan <Tallenna yksikön nimi> ja valitse <OK>.
Tallentamasi nimi ilmoitetaan vastaanottajalle.
Määrittämäsi yksikön nimen sijasta voit näyttää tai tulostaa lähettäjän nimen. Faksien lähettämisen perustoiminnot
6
Valitse linjatyyppi kohdassa <Valitse linjatyyppi> ja valitse <OK>.
Jos et ole varma minkä tyyppistä linjaa käytät, ota yhteys jälleenmyyjään tai puhelinyhtiöön.
Määritä asetus faksivaihtoehdon mukaan.
Voit muokata linjan valintaikkunassa näkyvää linjan nimeä asetuksella <Muokkaa linjanimeä valitulle linjanäytölle>*1. <Muokkaa linjanimeä valitulle linjanäytölle>
Voit vaihtaa osoiteluettelon näyttöä valitsemasi linjan mukaan kohdassa <Oletus osoitelista kun valitaan linja>*1. <Oletus osoitelista kun valitaan linja>
*1 Ilmaisee nimikkeet jotka eivät ehkä näy Asetukset/Tallennus-ikkunassa laitteesi mallista tai alueesta riippuen.
9EUK-052