Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen

Jos haluat toteuttaa verkon päällekkäisyyden kytkemällä useita keskittimiä, tarvitaan mekanismi estämään pakettien joutumisen silmukkaan. Tässä tapauksessa on tehokasta määrittää kytkinporttien roolit, mutta yhdistäminen ei ehkä tapahdu oikein heti muutosten jälkeen, kuten lisättäessä uusi laite verkkoon. Kytkettäessä laite sellaiseen verkkoon, aseta odotusaika siihen hetkeen, jolloin yhdistäminen alkaa.
 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <Kytkemisen odotusaikaa käynnistettäessä> Määritä odotusaika  <OK>  (Asetukset/Tallennus)  <Kyllä>
9EUK-04J