MEAP-toepassingen beheren

Naast details controleren en instellingen wijzigen kunt u een upgrade van de MEAP-toepassingen uitvoeren of de installatie van toepassingen ongedaan maken via de SMS vanaf de Remote UI (UI op afstand).
Als u op het SMS-scherm bewerkingen uitvoert, gebruik de [Back]-knop op uw webbrowser dan niet, anders werkt het SMS-scherm niet goed.
1
Meld u aan bij de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Service Management Service] op de portaalpagina.
3
Configureer de instellingen op het SMS-scherm.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Het serienummer van het apparaat wordt weergegeven. Gebruik dit nummer voor het opvragen van een licentiebestand. Licentiebestand opvragen
Menu
Als u op een item klikt, verschijnt de beheerpagina van dat item.
[MEAP Application Management]: Het beheer van geïnstalleerde MEAP-toepassingen wordt voornamelijk op deze pagina bijgehouden.
[Install MEAP Application]: Een pagina voor de installatie en update van MEAP-toepassingen wordt weergegeven. Installeren MEAP-toepassingen
[System Management]: Een pagina voor het beheer van toepassingen en gegevens over het MEAP-systeem wordt weergegeven.
[Resource Information]
Hiermee geeft u de gebruikshoeveelheid, resterende hoeveelheid en het gebruikspercentage van ruimte op het opslagapparaat weer, evenals geheugen dat wordt gebruikt door een MEAP-toepassing en systeemtoepassingen.
[MEAP Application Management]
Hiermee geeft u de naam van een MEAP-toepassing en de versie ervan weer, de datum van de update, bedrijfs- en de licentiestatus.
Als u op de naam van een MEAP-toepassing klikt, worden gedetailleerde gegevens, zoals de bedrijfsnaam en de gebruikte hoeveelheid geheugen door elke toepassing, weergegeven. Licentiebeheer wordt hier bijgehouden. Licenties van MEAP-toepassingen beheren
Voor de bedrijfsstatus wordt een van het volgende weergegeven.
Als u op de knop [Start]/[Stop] rechts van de bedrijfsstatus klikt, kunt u de MEAP-toepassing starten/stoppen.
Als u op [Uninstall] klikt, wordt de installatie van de MEAP-toepassing ongedaan gemaakt.
Voor de licentiestatus wordt een van het volgende weergegeven.
[To Portal]/[Log Out]
Klik hierop om de portaalpagina of het aanmeldingsscherm van de Remote UI (UI op afstand) weer te geven.
Starten of stoppen van een MEAP-toepassing
Configureren van de verificatiegegevens van de MEAP-toepassing
Installatie van een MEAP-toepassing ongedaan maken
4
Wanneer u de bewerking hebt voltooid, klikt u op [Log Out].
Vergeet niet uit te loggen wanneer u de SMS afsluit. Als u de webbrowser sluit zonder uit te loggen, kunt u de SMS tijdelijk niet gebruiken.
9EUL-0XS