Verzend-/afdrukopdrachten annuleren

Als u op het bedieningspaneel op (Stop) drukt terwijl een verzend-/afdrukopdracht wordt verwerkt en een scherm dat leidt naar <Verzendopdrachten>/<Afdrukopdrachten> wordt weergegeven, wordt de actieve verzend-/afdrukopdracht gepauzeerd en verschijnt <Verzendopdrachten>/<Afdrukopdrachten>.
Selecteer de opdracht die u wilt annuleren en druk op <Annuleren>.
Schermen die leiden naar <Verzendopdrachten>/<Afdrukopdrachten>
Het scherm <Home>
Het scherm <Afdrukken>
Bovenste schermen van <Statusmonitor> (<Kopie/Afdruk>, <Verzenden>, <Ontvangen>, <Opslaan>, <Verbruiksmat./Overige>)
Het scherm <Visual Message Settings>
Als u op het bedieningspaneel op (Stop) drukt terwijl een verzend-/faxopdracht wordt verwerkt en het scherm <Fax>/<Scannen en verzenden> wordt weergegeven, verschijnt een pop-upscherm dat de actieve opdracht direct annuleert. Wanneer meerdere opdrachten worden uitgevoerd, kunt u instellen welke opdracht u wilt annuleren: de laatst gemaakte opdracht of de opdracht die momenteel wordt verzonden. (<Opdrachten ter annulering wanneer op stop is gedrukt>)
Als er een opdracht is gestart nadat u op het bedieningspaneel op (Stop) hebt gedrukt, wordt de opdracht uitgevoerd.
Voor informatie over het annuleren van opdrachten vanaf het scherm <Kopie> of het scherm <Fax> raadpleegt u Kopiëren annuleren of Het verzenden van faxen annuleren.
9EUL-063