Het adresboek van de machine

Lokaal adresboek en adresboek op afstand

Lokaal adresboek: Het adresboek dat is opgeslagen op het opslagapparaat van de machine. Dit adresboek bestaat uit de volgende adreslijsten.
Adreslijst 01 tot 10
Adreslijst, snelkeuze
Adreslijst voor beheerder
Persoonlijke adreslijst
Adreslijst gebruikersgroep 01 tot 50
Adres op afstand: Het adresboek van een andere Canon-machine die via een netwerk verbonden is met de machine. U kunt deze openen op dezelfde manier als het lokale adresboek om bestemmingen op te geven.
Om een adresboek op afstand te gebruiken, moet u het adresboek op afstand registreren voor toegang op de clientmachine (<Adresboek op afstand ophalen>) en het adresboek op afstand openstellen op de servermachine (<Adresboek op afstand open maken>).
Tot maximaal acht machines, inclusief deze machine, kunnen als cliëntmachines tegelijk op de servermachine met het adresboek op afstand dat extern wordt geopend worden aangesloten. Als de servermachine bezig is met andere netwerkactiviteiten, kan het aantal aan te sluiten machines wellicht minder zijn. Als de machine geen verbinding kan maken, zal via het netwerk een foutmelding worden verzonden.
De servermachinebestemmingen die zijn geregistreerd in Favorieteninstellingen en de knop <Persoonlijk>/<Gedeeld> van de clientmachine worden niet bijgewerkt wanneer de bestemmingen worden bijgewerkt op de servermachine.
Controleer of de bestemming is bijgewerkt wanneer u niet kunt verzenden naar de geregistreerde bestemmingen
U kunt geen bestemmingen geregistreerd in een extern adresboek bewerken of verwijderen vanaf een clientmachine. Als u bestemmingen die worden weergegeven in een extern adresboek wilt bewerken of verwijderen, doet u dit in het lokale adresboek op de servermachine vanaf waar het externe adresboek werd gedeeld met behulp van <Adresboek op afstand open maken>.

Overzicht van adreslijsten

Adreslijst 01 tot 10

Adreslijsten die opengesteld zijn voor alle gebruikers.

Adreslijst, snelkeuze

De bestemmingen met snelkiestoetsen die worden weergegeven op het scherm <Fax> en het scherm <Scannen en verzenden>. Alleen de snelkiestoetsen voor faxbestemmingen worden weergegeven op het scherm <Fax>. Faxbestemmingen worden ook weergegeven op het scherm <Scannen en verzenden> als <Fax inschakelen bij scanen verzendfunctie> is ingesteld op <Aan>.

Adreslijst voor beheerder

Wordt gebruikt om bestemmingen te registreren die worden gebruikt in <Doorstuurinstellingen> en <Instellingen voor back-up verzonden documenten>.

Persoonlijke adreslijst

De persoonlijke adreslijst die wordt weergegeven wanneer gebruikersverificatie wordt gebruikt.

Adreslijst gebruikersgroep 01 tot 50

De groepsadreslijst die beschikbaar is voor een groep gebruikers wanneer gebruikersverificatie wordt gebruikt. Een adreslijst van een gebruikersgroep komt overeen met één gebruikersgroep.
<Gebruik persoonlijke adressenlijst> en <Gebruik adressenlijst gebruikersgroep> moetenf worden ingeschakeld om <Gebruik persoonlijke adressenlijst> en <Gebruik adressenlijst gebruikersgroep> te gebruiken.
Om een adreslijst van een gebruikersgroep te gebruiken, moet u eerst een gebruikersgroep maken (Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren) en de gemaakte gebruikersgroep te koppelen aan de adreslijst van de gebruikersgroep (Bestemmingen via de Remote UI (UI op afstand) registreren).

Bestemmingsadressen verplaatsen/kopiëren

De onderstaande tabel geeft op of bestemmingsadressen kunnen worden verplaatst of gekopieerd tussen de verschillende adresboeken.
Verplaatsen/kopiëren naar:
Adreslijst 01 tot 10, adreslijst voor beheerder
Persoonlijke adreslijst
Adreslijst gebruikersgroep 01 tot 50
Verplaatsen/
kopiëren vanaf:
Adreslijst 01 tot 10
adreslijst voor beheerder
Verplaatsen
Kopiëren
Kopiëren
Persoonlijke adreslijst
Kopiëren
--
Verplaatsen
Adreslijst gebruikersgroep 01 tot 50
Kopiëren
Verplaatsen
Verplaatsen
Bestemmingsadressen kunnen niet worden verplaatst/gekopieerd in de volgende situaties.
Situaties waarbij bestemmingsadressen niet kunnen worden gekopieerd naar <Adreslijst 1> naar <Adreslijst 10>
Wanneer een algemene gebruiker de handeling uitvoert en <Adresboek PIN> is ingesteld maar de gebruiker heeft de pincode niet ingevoerd
Wanneer de gebruiker de handeling uitvoert vanaf het bedieningspaneel en <Gebruik adressenlijst gebruikersgroep> is ingesteld op <Aan (alleen bladeren)> (Kopiëren kan niet worden uitgevoerd vanaf de Remote UI (UI op afstand))
Situaties waarbij bestemmingsadressen niet kunnen worden gekopieerd naar de <Persoonlijke adreslijst>
Als <Gebruik persoonlijke adressenlijst> is ingesteld op <Uit>
Als <Gebruik adressenlijst gebruikersgroep> is ingesteld op <Aan (alleen bladeren)>
Situaties waarbij bestemmingsadressen niet kunnen worden verplaatst/gekopieerd naar "Adreslijst gebruikersgroep 01 tot 50"
Als <Gebruik adressenlijst gebruikersgroep> is ingesteld op <Aan (alleen bladeren)> of <Uit>

Verschillen in adreslijsttypen

Adreslijst 01 tot 10
Adreslijst, snelkeuze
Adreslijst voor beheerder
Persoonlijke adreslijst
Adreslijst gebruikersgroep 01 tot 50
Personen die het adresboek kunnen gebruiken
Alle gebruikers
Alle gebruikers
Alle gebruikers
Elke aangemelde gebruiker
Elke gebruikersgroep*1
Pincode adresboek (registratiebeperking)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Functie Beheer toegangsnummers adresboek
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
De adreslijst afdrukken
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Kan worden ingesteld als een <Doorzendbestemming> in <Doorstuurinstellingen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Kan worden ingesteld met <Instel. URL TX> in <Instellen Fax/I-Fax postbus>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Kan worden ingesteld als een meldingsbestemming van <Melding opdracht gereed>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Kan worden ingesteld als <Antwoord aan>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Een postvak registreren op een groepsadres
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
<Groeperen> maken in een adreslijst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
*1 Alleen de gebruikersgroepen waartoe de gebruiker die op het bedieningspaneel is aangemeld, behoort, kunnen worden geopend. Alle adreslijsten van gebruikersgroepen kunnen worden geopend wanneer een gebruiker met beheerdersbevoegdheden zich aanmeldt vanaf de Remote UI (UI op afstand).
Voor meer informatie over het maximum aantal bestemmingen dat kan worden geregistreerd op elke adreslijst raadpleegt u Beheerfuncties "Max. aantal bestemmingen geregistreerd naar adresboek".
Het maximum aantal persoonlijke adreslijsten en adreslijsten voor gebruikersgroepen dat kan worden opgeslagen op de machine is afhankelijk van de limiet in de gebruikersinstellingeninformatie. Zie Beheerfuncties "Maximum aantal gebruikers van wie de instellingsgegevens in de machine kan worden opgeslagen".
9EUL-067