Oproepen van eerder gebruikte kopieerinstellingen (Vorige instellingen)

U kunt eerder gebruikte kopieerinstellingen oproepen. De details van de opgeroepen instelling kan voor het kopiëren worden gewijzigd.
De drie meest recente instellingen die in het geheugen waren opgeslagen, worden niet verwijderd als de machine wordt uitgeschakeld.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Vorige instellingen> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Selecteer de instelling die u wilt oproepen, en druk op <OK>.
Wanneer persoonlijke-verificatiebeheer wordt gebruikt, roept de machine de instellingen op die in het verleden zijn opgegeven door de gebruiker die is aangemeld op de machine.
5
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Instelling Opdrachtblokken samenvoegen*1
Vorige opdrachten kunnen niet worden opgeroepen.
Instellingen Trapsgewijze kopie*2 (alleen de 8900-serie / 6900-serie)
De trapsgewijze kopieerinstellingen die zijn opgeslagen in <Vorige instellingen> of <Favorieteninstellingen> worden gewijzigd in de lokale kopieerinstellingen wanneer de printer of de printer voor trapsgewijs kopiëren opnieuw worden gestart. Als u <Vorige instellingen> of <Favorieteninstellingen> wilt oproepen en trapsgewijs wilt kopiëren, schakel de machine dan in en werk de printer voor trapsgewijs kopiëren bij nadat de tijd die is ingesteld bij <Wachttijd voor verbinding bij opstart> is verstreken. <Kopie op afstand verzend timeout> (alleen de 8900-serie / 6900-serie)
9EUL-08A