Het papierformaat en -type voor de papiertafel opgeven

Als <Pap.inv.modus vr opdr. printerstuurprog. met pap.taf.> is ingesteld op <Modus A (inst. printerstuurprogramma prio. geven)>, krijgen instellingen van het printerstuurprogramma de prioriteit wanneer de multifunctionele lade is opgegeven als de papierbron voor opdrachten vanaf het printerstuurprogramma.
Een papierstoring of andere afdrukproblemen kunnen optreden als het formaat en het type papier die in het printerstuurprogramma zijn opgegeven, niet overeenkomen met die van het papier dat in de multifunctionele lade is geplaatst.
1
Plaats het papier in de multifunctionele lade. Papier in de papiertafel plaatsen
Het scherm voor het opgeven van het papierformaat en -type wordt weergegeven.
2
Geef het papierformaat op.
Wanneer u een standaardpapierformaat plaatst, wordt het papierformaat automatisch gedetecteerd. De papierformaten voor automatische detectie kunnen vast worden ingesteld op A/B-formaat, inchformaat of A/K-formaat. <Papierformaatgr. vr autom. herkenning in lade>
Als het weergegeven papierformaat afwijkt van het geplaatste papierformaat, is het papier mogelijk niet juist geplaatst. Plaats het papier opnieuw.
Zelfs wanneer papier correct is geplaatst, worden sommige kleine standaardformaten mogelijk niet correct gedetecteerd. Druk in dit geval op <Standaardformaat> en selecteer het papierformaat. Automatisch detecteerbare papierformaten
Als u op <Favoriete papier> drukt en het papierformaat dat u het vaakst gebruikt, opslaat onder knoppen, kunt u die met één druk op de knop oproepen. Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan
Wanneer u papier van standaardformaat gaat plaatsen
Plaatsen van aangepast papier
Als u enveloppen laadt
3
Druk op <Wijzig.> in <Type papier>.
4
Selecteer het papiertype en druk op <OK>.
Als het geplaatste papiertype niet wordt weergegeven, drukt u op <Gedet. instel.> om die uit een lijst te selecteren.
Als het papiertype van het papier dat u hebt geplaatst, niet wordt weergegeven in het gedetailleerde instelscherm, kunt u het registreren in de lijst met papiertypen. Beheerinstellingen papiertype
U kunt het papiertype envelop niet selecteren in het scherm met details van <Type papier>. Als u het papiertype envelop wilt selecteren, registreert u het papiertype in <Registreren favoriete papier (papiertafel)> en vervolgens drukt u op <Favoriete papier> in stap 2 de knop waarop het papiertype envelop is geregistreerd  <OK>. Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan
5
Druk op <OK>.
Als een ander scherm dan voor het opgeven van het papierformaat en -type wordt weergegeven
Als een melding verschijnt dat u de papiergeleider moet aanpassen, past u de breedte van de papiergeleider opnieuw aan en drukt u op <OK>.
9EUL-013