Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan

Als u een specifiek formaat en type van papier gebruikt bij het laden in de multifunctionele lade, kunt u dat papier vooraf registreren als "Favoriet papier" in de multifunctionele lade. "Favoriet papier" kan gemakkelijk worden opgeroepen vanaf het scherm dat wordt weergegeven wanneer u papier in de multifunctionele lade laadt. Zo bespaart u tijd en moeite omdat u geen formaat- en type-instellingen meer moet maken telkens wanneer u het specifieke papier gebruikt.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>  <Registreren favoriete papier (papiertafel)>.
3
Selecteer een knop die u wilt opslaan, en druk op <Reg./Bewerk.>.
U kunt de geregistreerde naam wijzigen door op <Hernoemen> te drukken.
4
Selecteer het papierformaat.
Bij het opslaan van papier met standaardformaat
Bij het opslaan van aangepast papier
Bij het registeren van enveloppen
5
Selecteer het papiertype en druk op <OK>.
6
Druk op <Sluiten>.
TIPS
Als <Altijd opgeven> onder <Std.instell. l. papiertafel> wordt ingesteld op <Favoriete papier>, wordt er een scherm weergegeven waarop u uw favoriete papier kunt selecteren wanneer u het papier in de multifunctionele lade plaatst. <Std.instell. l. papiertafel>
9EUL-014