Papierstoringen in de machine

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het papier te verwijderen.
Controleren voor verwerking
Voordat u de bewerking voor het verwijderen van papierstoringen start, controleert u of de kleppen en papierladen van de machine en optionele apparatuur zijn gesloten.
1
Open de rechterklep van de machine.
De rechterklep van de machine ope nen
Als u de binnenkant van de machine aanraakt terwijl uw handen elektrostatisch geladen zijn, kan dit de onderdelen beschadigen. Voordat u in de machine werkzaamheden uitvoert zoals onderdelen vervangen of papierstoringen verhelpen moet u de handgreep stevig vastpakken en de rechterklep van de machine openen. Achter de handgreep zit een metalen plaat die eventuele statische elektriciteit ontlaadt.
Als u in de machine werkzaamheden uitvoert zoals onderdelen vervangen of papierstoringen verhelpen, sluit u de rechterklep van de machine. Als u het werk hervat, pakt u de handgreep stevig vast en opent u de rechterklep van de machine. Hierdoor wordt eventuele statische elektriciteit op uw handen ontladen.

2
Controleer of er papier is vastgelopen in het opvangblad van de hoofdeenheid.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
3
Controleer of er papier in het uitvoergebied of de omwisseleenheid vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
4
Controleer of er papier in de fixeereenheid vastzit.
Open het bovendeksel van de fixeereenheid.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Als u het papier niet kunt verwijderen via de bovenkant van de fixeereenheid, trekt u dit zachtjes uit via de onderkant van de eenheid.
Plaats het bovendeksel van de fixeereenheid terug in de juiste positie.
5
Controleer of er papier vastzit in het uitvoergebied aan de zijde van de rechterklep van de hoofdeenheid.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
6
Controleer of er papier in de duplexeenheid vastzit.
Til de hendel op in de richting van en open de duplexeenheid in de richting van .
Als er papier is vastgelopen in het bovenste deel van de duplexeenheid, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Zet de duplexeenheid terug op de juiste plaats.
Als er papier is vastgelopen in het onderste deel van de duplexeenheid, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
7
Controleer of er papier rond papierlade 1 vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
8
Sluit de rechterklep van de machine voorzichtig totdat deze klikt.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
9EUL-024