Gelijktijdig verzenden van afzonderlijk gescande documenten (Opdrachtsamenstelling)

Zelfs als u te veel originelen hebt om tegelijkertijd in de aanvoer te plaatsen, kunt u de originelen afzonderlijk scannen en ze als een batch documenten verzenden. Documenten die zowel in de aanvoer als op de glasplaat zijn gescand, kunnen ook tegelijkertijd worden verzonden.
1
Plaats het eerste origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Fax>. Het scherm <Home>
3
Geef de bestemming op het scherm met basisfuncties voor faxen op. Scherm met basisfuncties voor faxen
4
Wijzig desgewenst de scaninstellingen. Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen
5
Druk op <Opties>  <Opdrachtsamenstelling>  <Sluiten>.
6
Druk op  (Start) om het origineel te scannen.
Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt het scherm met de melding dat u het volgende origineel kunt scannen.
Als u de originelen in de aanvoer plaatst, dient u de originelen uit het uitvoergedeelte voor originelen te verwijderen zodra een deel is gescand.
7
Plaats het volgende origineel en druk op  (Start).
Herhaal deze stap totdat alle originelen zijn gescand.
Om de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op <Wijzig instellingen>.
De volgende functies kunnen worden gebruikt in <Wijzig instellingen>. U kunt de instelling voor de andere functies niet wijzigen in de modus Opdrachtsamenstelling. U dient de benodigde scaninstellingen vooraf aan te geven.
<Scanformaat>
<2-zijdig origineel>
<Densiteit>
<Type origineel>
Als u originelen met verschillende formaten in de aanvoer plaatst, stel dan <Versch. orig. formaten> in. Originelen met verschillende formaten gelijktijdig verzenden (Verschillende origineelformaten)
Bij het scannen en verzenden van zowel 1-zijdige originelen als 2-zijdige originelen, stelt u <2-zijdig origineel> in als het eerste document dat u scan een 2-zijdig origineel is. Bij het scannen van een 1-zijdig origineel schakelt u de instelling <2-zijdig origineel> in <Wijzig instellingen> uit.
8
Druk op <Start verzenden>.
Alle gescande documenten worden gecombineerd tot één document en verzonden naar de opgegeven bestemming.
9EUL-090