De apparaatgegevens met andere multifunctionele Canon-printers delen

Verschillende machine-instellingen (apparaatgegevens) kunnen via het netwerk worden verzonden en automatisch worden toegepast op andere multifunctionele Canon-printers. Met deze functie kunt u een hostmachine toewijzen waarvan geregistreerde gegevens (zoals de instellingen in het menu Instellingen/Registratie en adressenlijsten) worden gedeeld met andere clientmachines, zodat u daarop dezelfde instellingen kunt configureren als op de hostmachine. Dat maakt het gemakkelijker om nieuwe multifunctionele printers aan uw systeem toe te voegen, en kunt daardoor meerdere machines met dezelfde instellingen bedienen. Zo worden beheerbewerkingen vergemakkelijkt, zelfs als u het aantal machines verhoogt. Voor meer informatie over de machinegegevens die kunnen worden gedeeld, raadpleegt u Instellingen/Registratie.
Als zowel de host- als de clientmachines modellen uit de imageRUNNER ADVANCE-serie zijn, kunnen de apparaatgegevens worden verdeeld. Het is ook mogelijk om een aantal instellingengegevens te ontvangen van andere modellen dan die uit deze serie. Sommige gegevens worden echter misschien niet goed verspreid. <Verdeelinstellingen Apparaatinformatie>
Sommige apparaatgegevens worden misschien niet goed verspreid wanneer bepaalde optionele apparatuur is aangesloten op de machine.

Distributie-instellingen configureren

Volg onderstaande procedure om gegevens te verspreiden.
Controleer de basisconfiguratie.
Zijn de host- en clientmachines goed via het netwerk met elkaar verbonden?
Zijn de TLS-sleutel en het certificaat op de clientmachine geconfigureerd?
Zorg bij het automatisch zoeken naar clientmachines dat de SLP-communicatie tussen de machines beschikbaar is. De machine vanaf apparaatbeheersystemen controleren
Registreer de distributiebestemming van de apparaatgegevens.
Registreer op de hostmachine de clientmachines die de verspreide apparaatgegevens zullen ontvangen. De bestemmingen van apparaatgegevens registreren
Om gebruikersverificatie uit te voeren wanneer apparaatgegevens worden ontvangen, configureert u de noodzakelijke instellingen op de host- en clientmachines. Gebruikersverificatie uitvoeren bij verspreiding van apparaatgegevens
Deel de apparaatgegevens.
Controleer op de host- en clientmachines de resultaten van de verspreiding van apparaatgegevens.
9EUL-0K5