Een digitale handtekening toevoegen aan verzonden bestanden

Door een digitale handtekening toe te voegen aan een gescand document dat in een bepaalde bestandsindeling is verzonden, kunt u certificeren dat het document niet is gewijzigd en dat de maker ervan daarvoor garant staat. De machine kan een apparaathandtekening of gebruikershandtekening toevoegen aan documenten.
Apparaathandtekening
Voor de apparaathandtekening wordt gebruik gemaakt van een sleutel en certificaat, waarmee de ontvanger van een gescand document kan verifiëren dat het op deze machine is gemaakt. De ontvanger kan controleren welke machine is gebruikt om het document te maken, en nagaan of het document is gewijzigd. Voordat u een apparaathandtekening kunt toevoegen, moeten sleutel en certificaat (apparaatcertificaat) die voor de apparaathandtekening worden gebruikt, eerst op de machine worden aangemaakt. Een apparaathandtekeningcertificaat genereren
Gebruikershandtekening
De gebruikershandtekening is gekoppeld aan functies voor persoonlijke-verificatiebeheer, zodat de ontvanger van een gescand document kan verifiëren wie het heeft gemaakt. Net als bij de apparaathandtekening kan de ontvanger met de gebruikershandtekening controleren of het document is gewijzigd nadat de handtekening is toegevoegd. Voordat u een gebruikershandtekening kunt toevoegen, moeten sleutel en certificaat (gebruikerscertificaat) eerst via de Remote UI (UI op afstand) voor elke gebruiker worden geregistreerd. Een gebruikershandtekeningcertificaat registreren
Voor meer informatie over de validatie van certificaten, opslaan van certificaten in de lijst met betrouwbare certificaten en het verifiëren van handtekeningen door de lezer, raadpleegt u de documentatie voor de software die de PDF bestandsindeling ondersteunt (zoals Adobe Reader/Adobe Acrobat).
U kunt meerdere digitale handtekeningen voor een bestand instellen. In dat geval worden apparaathandtekeningen toegepast voor de gebruikershandtekeningen.
Als een andere partij een PDF of XPS verifieert die meerdere handtekeningen heeft toegevoegd gekregen met software die de indeling PDF (zoals Adobe Reader/Adobe Acrobat) of XPS (zoals XPS Viewer) ondersteunt, blijft alleen de laatste handtekening die aan het bestand werd toegevoegd, geldig. De apparaathandtekening zal er de oorzaak van zijn dat het lijkt of het document is gewijzigd.
U kunt via de machine geen ontvangen I-fax document met een gebruikershandtekening doorsturen.
TIPS
Een digitale handtekening weergeven (zichtbare handtekening)
Gegevens over digitale handtekeningen kunnen worden weergegeven op de eerste pagina van het document, zodat de lezer gemakkelijk kan zien dat een digitale handtekening is toegevoegd. Alleen PDF-documenten ondersteunen zichtbare handtekeningen. Een digitale handtekening toevoegen
9EUL-0HW