Adresboekitems

In dit gedeelte wordt elke kolom van het adresboek beschreven. Raadpleeg dit gedeelte bij het bewerken van CSV-bestanden.
Header
Naam van header
Vereist
Opmerkingen
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Ja
Vaste waarde
# CharSet: UTF-8
Ja
Vaste waarde
# dn: fixed
Ja
(Vereist voor adresboek met snelkiestoetsen)
Geeft aan dat de bestemmingsnaam wordt behandeld als een snelkiestoets. Invoer is alleen vereist als de importbestemming een adresboek met snelkiestoetsen is.
Toegevoegd bij het exporteren van een adresboek met snelkiestoetsen zodat u dit item niet opnieuw moet toevoegen bij het importeren.
# SubAddressBookName: Naam van het adresboek
Ja
Voer de naam van het adresboek in na de dubbele punt (:), met een spatie tussenin. Als het adresboek geen naam heeft, laat u een lege ruimte na de dubbele punt (:).
# DB Version: 0x010a
Ja
Vaste waarde
# Crypto Version: 2
Nee
Laat dit gedeelte leeg als u een nieuw CSV-adresboekbestand maakt.
# Crypto Attribute: pwd
Nee
Laat dit gedeelte leeg als u een nieuw CSV-adresboekbestand maakt.
De aanwezigheid van een header met betrekking tot "Crypt" in een header geeft aan dat het wachtwoordattribuut versleuteld is. Als u echter deze informatie in een nieuw gemaakt CSV-bestand invoert, of wanneer u het pwd-attribuut van een geëxporteerd CSV-bestand bewerkt, kan versleuteling niet worden uitgevoerd op een manier waarmee de machine correct kan ontsleutelen. In deze gevallen verwijdert u het overeenkomende deel uit de header.
Body
Attribuutnaam
Beschrijving
Vereist
Opmerkingen
objectclass
Objectklasse (bestemmingstype)
Ja
Geeft het type bestemming aan. Het vereiste attribuut verschilt afhankelijk van deze waarde. Voer een van de volgende opties in.
Voor e-mail: email
Voor G3-fax: g3fax
Voor IP-fax: ipfax
Voor fax: ifax
Voor bestandsserver (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Voor groep: groupfids
cn
Naam bestemming
Nee
Voer dit in UTF-8-tekencode. Anders wordt de bestemmingsnaam leeg gelaten.
cnread
Fonetisch alfabet
Nee
Weergegeven als "phonetic" als de weergavetaal wordt ingesteld op "Japans".
cnshort
Naam snelkiestoets
Nee
Voer dit in UTF-8-tekencode. Anders wordt de naam van de snelkiestoets leeg gelaten.
subdbid
Nummer van adresboek
Nee
Geef op welk adresboek u wilt importeren naar de Remote UI (UI op afstand). Niet vereist bij het schrijven naar een CSV-bestand.
mailaddress
E-mailadres
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist voor e-mail- en I-faxbestemmingen.
dialdata
Faxnummer
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist voor faxbestemmingen. Het is echter niet vereist als de bestemming een IP-adres is dat een URI gebruikt.
uri
De URI die wordt gebruikt met een IP-fax
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Alleen bruikbaar voor IP-faxbestemmingen. Dit attribuut is vereist als u geen faxnummer opgeeft voor een IP-fax.
Voor een IP-faxbestemming die een URI gebruikt, moet u ook de "URI-markering" opgeven (zie hieronder).
url
Hostnaam van bestandsserverbestemming
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist voor bestandsserverbestemmingen. U kunt alleen letters en symbolen gebruiken.
path
Bestandspad voor bestandsserverbestemming
Nee
U kunt alleen letters en symbolen gebruiken.
protocol
Protocol
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist voor bestandsserverbestemmingen. Voer een van de volgende opties in.
Voor SMB: smb
Voor FTP: ftp
Voor WebDAV: addonprotocol0225
username
Gebruikersnaam die wordt gebruikt bij het aanmelden bij een bestandsserverbestemming
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist voor FTP-bestandsserverbestemmingen. De gebruikers-ID is vereist om aan te melden bij een verzendbestemming voor bestanden en is daarom ook vereist voor verzendbestemmingen voor bestanden die gebruikmaken van verificatie, zoals een SMB en WebDAV.
pwd
Wachtwoord dat wordt gebruikt bij het aanmelden bij een bestandsserverbestemming
Nee
Dit attribuut is vereist voor verzendbestemmingen voor bestanden die gebruikmaken van verificatie.
member
Een lid van een groepsbestemming
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist voor groepsbestemmingen.
indxid
Een serienummer dat aan een bestemming is toegewezen
Ja
Dit attribuut is vereist als de importbestemming een adresboek met snelkiestoetsen is. Dit nummer wordt het nummer van de snelkiestoets. In andere gevallen voert u een waarde in van 201 tot 1.800.
enablepartial
Instelling voor het verdelen van gegevens bij het verzenden van een e-mail
Nee
Voer "on" of "off" in.
sub
Subadres van een bestandsserverbestemming
Nee
faxprotocol
Faxprotocol
Nee
Voer een van de volgende opties in.
g3
ecm
ecm
Geeft het gebruik van ECM aan.
Nee
Voer "on" of "off" in.
txstartspeed
Starttransmissiesnelheid voor faxen
Nee
Voer een van de volgende opties in.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Faxcommunicatiemodus
Instelling betreffende internationale verzending
Nee
Voer een van de volgende opties in.
Voor binnenlandse PSTN-lijn: domestic
Voor internationale PSTN-lijn 1: international1
Voor internationale PSTN-lijn 2: international2
Voor internationale PSTN-lijn 3: international3
lineselect
Geselecteerde faxlijn
Nee
Voer een van de volgende opties in. Anders wordt "auto" gebruikt.
Voor lijnen 1 tot 4: line1, line2, line3 of line4
Voor automatische lijnspecificatie: auto
uricommode
IP-faxcommunicatiemodus
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit is de gekozen communicatiemodus voor IP-faxen. Dit attribuut is vereist als u IP-faxen gebruikt en u verzendt naar een faxbestemming.
Voer een van de volgende opties in.
Voor G3: ip_g3
Voor intranet: ip_lsv
Voor een VoIP-gateway: ip_gw
uriflag
De markering voor een URI die wordt gebruikt met een IP-fax
Ja
(Vereist voor bepaalde bestemmingstypen)
Dit attribuut is vereist als de bestemming een IP-fax is en u een URI in plaats van een faxnummer gebruikt. Voer "TRUE" of "FALSE" in. Als u een URI gebruikt, voert u "TRUE" in.
pwdinputflag
Instelling voor het aanvragen van wachtwoordinvoer per transmissie
Nee
Voer "on" of "off" in.
ifaxmode
I-faxmodus (eenvoudig/volledig)
Nee
Voer "simple" of "full" in.
transsvcstr1
Teksttekenreeks 1 voor I-faxrelayservice
Nee
Voer in het totaal maximaal 40 alfanumerieke tekens en symbolen in.
transsvcstr2
Teksttekenreeks 2 voor I-faxrelayservice
Nee
Voer in het totaal maximaal 16 alfanumerieke tekens en symbolen in.
ifaxdirectmode
I-fax direct verzenden
Nee
Voer "on" of "off" in.
documenttype
I-faxdocumenttype
Nee
Voer een van de volgende opties in.
Om te verzenden in kleur: cl
Om te verzenden in zwart-wit: bw
bwpapersize
Toegestane papierformaat bij het verzenden van een I-fax
Nee
bwcompressiontype
Gebruikte compressie-indeling bij het verzenden van een I-fax
Nee
bwpixeltype
Toegestane kleurruimte bij het verzenden van een I-fax
Nee
bwbitsperpixel
Toegestane aantal bits bij het verzenden van een I-fax
Nee
bwresolution
Toegestane resolutie bij het verzenden van een I-fax
Nee
clpapersize
Toegestane papierformaat bij het verzenden van een I-fax in kleur
Nee
clcompressiontype
Gebruikte compressie-indeling bij het verzenden van een I-fax in kleur
Nee
Vastgelegd als "jpeg".
clpixeltype
Toegestane kleurruimte bij het verzenden van een I-fax in kleur
Nee
Vastgelegd als "rgb".
clbitsperpixel
Toegestane aantal bits bij het verzenden van een I-fax in kleur
Nee
Vastgelegd als "8".
clresolution
Toegestane resolutie bij het verzenden van een I-fax in kleur
Nee
accesscode
Toegangscode
Nee
Voer maximaal zeven cijfers in.
uuid
Een UUID voor het identificeren van een bestemming
Nee
Dit item is niet nodig bij het maken van een nieuw CSV-bestand.
cnreadlang
Code van tekens uit fonetisch alfabet
Nee
Weergegeven als "phonetic" als de weergavetaal wordt ingesteld op "Japans". Voer de te gebruiken taalcode in. Voor Japans (SJIS) voert u "ja" in.
enablesfp
Niet-gebruikt
Nee
Dit item wordt niet gebruikt en dient dus niet te worden ingevoerd.
memberobjectuuid
Gebruikt voor Persoonlijke adreslijst/Adreslijst gebruikersgroep
Nee
loginusername
Gebruikt voor Persoonlijke adreslijst/Adreslijst gebruikersgroep
Nee
logindomainname
Gebruikt voor Persoonlijke adreslijst/Adreslijst gebruikersgroep
Nee
usergroupname
Gebruikt voor Persoonlijke adreslijst/
Adreslijst gebruikersgroep
Nee
personalid
Gebruikt voor Persoonlijke adreslijst/Adreslijst gebruikersgroep
Nee
9EUL-0JK