Geplande updates instellen

U kunt de machine zodanig instellen dat er regelmatig wordt gecontroleerd of er nieuwe firmware beschikbaar is en de firmware van de machine automatisch wordt bijgewerkt.
Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd door een gebruiker met de vereiste bevoegdheden.
Als het downloaden van de firmware niet wordt voltooid, of de gedownloade firmware niet wordt toegepast, kunt u geen geplande updates uitvoeren.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klik op [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Schakel het selectievakje voor [Enable scheduled update settings] en configureer de vereiste instellingen.
[Update Schedule]
[Confirm]
Selecteer de cyclus ([Biweekly] of [Weekly], een dag ([Sun] tot [Sat]) en het tijdstip). De tijd wordt weergegeven volgens het 24-uur systeem. Het zoeken naar firmware kan tot 3 uur vanaf de aangegeven tijd in beslag nemen.
[Apply at]
Selecteer het tijdstip om de gedownloade firmware toe te passen.
[E-Mail]
Voer het e-mailadres van de beheerder in. U kunt e-mails ontvangen over de updatestatus die wordt verzonden vanaf de distributieserver.
[Comments]
Voer de opmerking in die automatisch aan de e-mail wordt toegevoegd. Als de modelnaam is ingevoerd, kunt u vaststellen over welke apparaatstatus de e-mail gaat.
Als eerder gedownloade firmware niet wordt toegepast door een geplande update, wordt de volgende geplande update niet uitgevoerd.
Als de geplande update is ingesteld, wordt de firmware op het opgegeven tijdstip bijgewerkt nadat de nieuwe firmware van de distributieserver is gedownload. Nadat de toepassing is voltooid, wordt de machine automatisch opnieuw opgestart.
6
Klik op [Set].
9EUL-0JU