Hulpprogramma

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Initialiseer PCL-opslagruimte>*1
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Initialiseer PS-opslagruimte>*1
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Reset printer>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
*1 Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer het juiste optionele product beschikbaar is voor gebruik of de juiste instelling is aangegeven.
9EUL-0RS