Communicatie via e-mail/I-fax instellen

Om direct gescande documenten via e-mail/I-fax te verzenden zonder computer, moet u eerst de communicatie-instellingen zoals een mailserver, verificatiemethodes, enz., instellen. Over het algemeen wordt een SMTP-server gebruikt voor verzenden en een SMTP-server of POP3-server voor ontvangen. U kunt codering en andere parameters instellen. Voor meer informatie over de noodzakelijke instellingen neemt u contact op met uw internetserviceprovider of netwerkbeheerders.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Instellingen E-mail/I-fax>  <Communicatie-instellingen>.
3
Stel communicatie in.
<SMTP RX>
Druk op <Aan> wanneer u van de machine een SMTP-server wilt maken om e-mails en I-faxen te ontvangen. Wees erop bedacht dat u niet via SMTP kunt ontvangen als u de hostnaam van de machine niet op de DNS-server registreert.
<SMTP-server>
Voer een SMTP-servernaam (of een IP-adres) in.
<E-mailadres>
Voer het e-mailadres van de machine in.
U kunt elke naam als gebruikersnaam (gedeelte links van het @-teken) opgeven. Voer de geregistreerde hostnaam rechts van het @-teken in.
<POP-server>
Voer een POP3-servernaam (of een IP-adres) in.
<POP-loginnaam>
Om een POP3-server te gebruiken, voert u met de alfanumerieke tekens de gebruikersnaam van het opgegeven mailaccount op.
<POP-wachtwoord>
Om een POP3-server te gebruiken, voert u het wachtwoord van het opgegeven mailaccount in.
<POP-interval>
U kunt het interval waarin POP automatisch geactiveerd moet worden, in minuten instellen.
<Authent./Encryptie>
Geef het scherm weer waarin verificatie en versleuteling kunnen worden ingesteld.
<Control. verbind.>
Druk op deze knop om de verbinding te controleren voor <SMTP-server> en <POP-server> na het opgeven van de instellingen.
<POP>
Druk op <Aan> wanneer u e-mails en I-faxen via POP3-server wilt ontvangen.
POP-verificatie instellen voor verzending en versleutelingscommunicatie naar/van de POP-server
POP-verificatie voor verzending (POP voor SMTP) is een bevestiging van gebruikers via de POP-server (ontvangende mailserver) voor verzending. Dat is een functie om onbevoegde e-mails die door derden zijn verzonden, te blokkeren. Wanneer de POP-server TLS ondersteunt, kan communicatie worden gecodeerd.
SMTP-verificatie en versleutelingscommunicatie naar/van de SMTP-server instellen
Met SMTP-verificatie (SMTP AUTH) worden gebruikers geverifieerd door controle van gebruikersnamen en wachtwoorden bij het verzenden van e-mails. Hiermee kan ook SMTP-communicatie (verzonden en ontvangen) worden gecodeerd. Om ontvangst via SMTP met TLS te coderen, bereidt u van tevoren sleutelparen voor. De sleutel en het certificaat voor TLS configureren
4
Druk op <OK>.
Afhankelijk van uw omgeving moet u misschien het SMTP-/POP3-poortnummer opgeven. Neem voor meer informatie contact op met de internetserviceprovider of de netwerkbeheerders. <Geef poortnummer op voor SMTP UIT/POP IN>
9EUL-053