Installatie met de installatiegids

Wanneer de machine voor het eerst wordt aangezet (De machine aanzetten), start de eerste installatie van de machine automatisch. U kunt de basisinstallatie die nodig is voor het gebruik van de machine, aanpassen. Configureer de basisinstellingen in overeenstemming met elk scherm, of klik op een koppeling om de bijbehorende pagina's weer te geven en meer informatie te zien.
Stap 1
Geef de taal en toetsenbordindeling op.
Selecteer de taal die op de schermen moet worden weergegeven. Afhankelijk van de taal kunt u de indeling van het toetsenbord dat wordt weergegeven, wijzigen om tekens in te voeren.
Stap 2
Meng de toner.
Als het scherm <Toner mengen> wordt weergegeven, schudt u de toner en voert u de initiële aanpassing uit.
Als het scherm <Papierinstellingen> niet wordt weergegeven, gaat u naar stap 3.
Stap 3
Controleer de papierinstellingen.
Controleer of het papier in de papierbron correct is opgegeven.
Als u niet bent aangemeld als een beheerder, ga dan naar stap 12.
Stap 4
Log in als beheerder.
Meld u met verificatie aan om de instellingen te configureren waarvoor beheerdersbevoegdheden nodig zijn.
U kunt de instellingen waarvoor beheerdersbevoegdheden nodig zijn, overslaan en doorgaan naar de volgende stap door op <Overslaan> te drukken. Ga in dit geval door naar stap 12.
Stap 5
Geef de gebruikersverificatie-instellingen op.
Om de beveiliging van de machine te verbeteren, gebruikt u de machine op een systeem met gebruikersverificatie.
Deze machine is ingesteld voor gebruik van gebruikersverificatie als de aanmeldingsservice. Voor meer informatie raadpleegt u De instellingen van persoonlijke-verificatiebeheer configureren.
Stap 6
Geef instellingen op voor optionele opvangbladen.
Als het scherm <Gebruik opt. opvangblad> wordt weergegeven, geeft u op of u aanvullende opvangbladen zult gebruiken.
Als het scherm <Datum- & tijd instellingen> niet wordt weergegeven, gaat u naar stap 7.
Stap 7
Stel de datum en tijd in.
Geef de datum en tijd van de machine op.
Stap 8
Stel het IP-adres in.
Geef de instellingen voor netwerkverbinding op.
Stap 9
Geef de DNS-instellingen op.
Geef het DNS-serveradres, de DNS-hostnaam en de DNS-domeinnaam op.
Stap 10
Geef de proxy-instellingen op.
Geef de nodige instellingen op om de proxy te gebruiken.
Stap 11
Geef de faxinstellingen op.
Geef de nodige instellingen op om de faxfunctie te gebruiken.
Als uw machine niet over een faxfunctie beschikt, gaat u verder naar stap 12.
Stap 12
Aanpassing Automatische gradatie.
Pas de gradatie aan om duidelijk af te drukken.
Afhankelijk van de machine verschilt de procedure. Voor informatie over de automatische gradatieaanpassing raadpleegt u Gradatie aanpassen.
Stap 13
Druk een rapport af.
U kunt de netwerkgebruikerslijst, de faxgebruikersgegevenslijst en de aangepaste waardenlijst afdrukken.
Stap 14
Rond de installatiegids af.
Na het afronden van de installatiegids herstart u de machine om de opgegeven instellingen toe te passen.
Als u de installatiegids niet gebruikt, drukt u bij stap 1 op <Einde installatiegids>.
U kunt elke instelling later wijzigen door op (Instellingen/Registratie) te drukken na het afronden van de installatiegids (behalve <Toner mengen>).

De installatiegids later starten

De installatiegids kan in de volgende gevallen niet worden gestart.
Als gebruikersverificatie of verificatie met afdelings-ID is ingesteld.
Als verificatie met afdelings-ID is ingesteld.
Als verificatie met een kaart wordt uitgevoerd.
 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen> <Licentie/Overige> <Installatiegids starten> <Start>
Als u de installatiegids later start en zich aanmeldt als beheerder, wordt stap 4 niet weergegeven. Ga verder naar stap 5.
9EUL-03U