Kopiowanie osobno zeskanowanych oryginałów razem (Tworzenie zadania)

Nawet jeżeli użytkownik posiada zbyt dużą liczbę oryginałów do jednoczesnego umieszczenia ich w podajniku, może je zeskanować osobno i skopiować jako jedną partię dokumentów. Oryginały zeskanowane za pomocą podajnika i szklanej płyty również mogą być kopiowane jednocześnie.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Tworzenie zadania>  <Zamknij>.
5
Naciśnij przycisk  (Start), aby zeskanować oryginały.
Po zakończeniu skanowania wyświetlony zostanie ekran z informacją o możliwości zeskanowania kolejnego oryginału.
6
Umieść następny oryginał i naciśnij przycisk  (Start), aby go zeskanować.
Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.
Aby zmienić ustawienia skanowania, naciśnij <Zmiana ustawień>.
Poniższe funkcje mogą być używane w <Zmiana ustawień>: Użytkownik musi wcześniej określić niezbędne ustawienia skanowania, ponieważ nie można zmieniać innych funkcji w trybie Budowania zadań.
<Wsp. kopi.>
<Dwustronny oryginał>
<Zabarwienie>
<Typ oryginału>
Jeśli określono tryb <N na 1> wraz z trybem Budowania zadania, nie można zmienić <Wsp. kopi.> i <Zabarwienie> w <Zmiana ustawień>.
7
Naciśnij <Rozp. kopiowanie>.
Rozpocznie się kopiowanie.
9EUR-073