Ładowanie papieru

Źródło papieru i metoda ładowania papieru, z których należy skorzystać, różnią się zależnie od typu i rozmiaru używanego papieru. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych rodzajów i formatów papieru, patrz Obsługiwane typy papieru. Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania upewnij się, że prawidłowo określono rodzaj i format załadowanego papieru. Określanie formatu i typu papieru
Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek rodzaju papieru należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi jego użytkowania i odpowiednim sposobem przechowywania. Obsługiwane typy papieru
Ładowanie papieru, gdy w urządzeniu wciąż pozostaje inny może spowodować pobranie przez urządzenie wielu kartek lub zacięcie papieru. Jeżeli w urządzeniu pozostaje papier, zaleca się, aby z dodaniem nowego poczekać do wyczerpania starego.
Nie należy ładować papieru o różnych rozmiarach lub typach jednocześnie.
9EUR-00W