Zablokowanie zszywek w urządzeniu wykańczania zszywania

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Chwyć za zielony uchwyt na kasecie na zszywki i wyciągnij ją, uważając, aby cały czas była skierowana prosto.
3
Wyjmij zakleszczone zszywki z kasety na zszywki.
Podnieś uchwyt kasety na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
4
Przytrzymaj zielony uchwyt kasety na zszywki i wsuń ją do samego końca.
5
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Może zostać automatycznie przeprowadzone zszywanie „na sucho” w celu zmiany położenia zszywek.
9EUR-02C