Wstawianie niewidzialnego tekstu (Wymuszony, zabezpieczający znak wodny)

Jeżeli funkcja Wymuszonego, zabezpieczającego znaku wodnego jest włączona możesz skonfigurować urządzenie tak, aby wymuszenie wstawiało niewidoczny tekst, taki jak POUFNE lub ŚCIŚLE TAJNE w tło drukowanych lub kopiowanych dokumentów. Wkomponowany tekst będzie widoczny podczas kopiowania dokumentów, co stanowi informację dla użytkownika o nieautoryzowanym powielaniu lub ryzyku wycieku informacji. Użyj tej funkcji, aby zniechęcić do kopiowania dokumentów zawierających prywatne lub bardzo ważne dane. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Ust. zabezpieczającego znaku wodnego>  <Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny>.
3
Wybierz funkcje, dla których należy włączyć Wymuszony, zabezpieczający znak wodny.
Naciśnij na <Ustaw> dla funkcji, dla których ma być stosowany Wymuszony, zabezpieczający znak wodny. Jeżeli wybierzesz <Ustaw> dla <Dostęp do zapisanych plików>, Wymuszony, zabezpieczający znak wodny zostanie wkomponowany w zapisane pliki gdy będą one drukowane.
4
Określ tekst do wkomponowania.
Wybierz jeden z elementów opisanych poniżej, aby go wkomponować jako tekst znaku wodnego.
<Znak Wodny>
Z poziomu rozwijalnej listy <Typ Znaku Wod.> wybierz tekst do wkomponowania. Jeżeli chcesz wkomponować własny teksty, wybierz <Niest.> i naciśnij <Wprowadź>, a następnie wprowadź żądany tekst.
<Data>
Wkomponuj datę wykonania kopii lub wydruku. Wybierz format wyświetlania z rozwijalnej listy <Format Daty>.
<Numerowanie zestawu kopii>
Możesz wkomponować pięciocyfrowy numer kontrolny w tło wyłącznie, jeżeli określono numerowanie zestawu kopii dla wydruków lub kopii. Inny numer kontrolny jest wstawiany dla poszczególnych zestawów. Wprowadź pierwszy numer kontrolny w <Numer Początkowy>.
<Numer Seryjny>
Wkomponuj numer seryjny urządzenia.
<ID/Nazwa użytkownika>
Wkomponuj nazwę lub NI wydziału zalogowanego użytkownika. Znak wodny o treści POUFNE zostanie wkomponowany, jeżeli zarządzanie użytkownikami nie jest przeprowadzane dla poszczególnych użytkowników lub NI wydziału.
5
Skonfiguruj ustawienia drukowania i naciśnij <OK>.
Ustaw styl tekstu.
Aby dodać wzór tła, taki jak groszek lub siatka, wybierz go z poziomu rozwijalnej listy <Wzór Tła>.
Aby obrócić tekst i wydrukować go w kierunku bocznym, naciśnij <Drukuj Pionowo>.
Aby wydrukować biały tekst na kolorowym tle, naciśnij <Białe Litery na Kolorowym Tle>.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
Jeżeli chcesz skonfigurować Zabezpieczający znak wodny dla dodatkowych funkcji, wróć do punktu 3.
Możesz wyregulować natężenie kolorów znaku wodnego i tła. Po naciśnięciu opcji <Ust. zabezpieczającego znaku wodnego> w kroku 2 należy wydrukować próbny arkusz, używając opcji <Regulacja tła/kontrastu znaków>. Należy sprawdzić arkusz i nacisnąć przycisk / zależnie od potrzeb w celu dostosowania.
Podczas drukowania za pośrednictwem sterownika drukarki można dodatkowo ustawić tryb Zabezpieczający znak wodny. <Znak Wodny Sterownika Drukarki>
9EUR-0HU