Wyświetlanie komunikatów przesyłanych przez administratora

Możesz wyświetlić komunikaty przesyłane do użytkowników na ekranie dotykowym. Komunikaty można wyświetlać w dolnej części ekranu dotykowego lub w osobnym oknie; możesz również wybrać, która z metod wyświetlania ma być wykorzystywana w oparciu o rodzaj komunikatu lub rodzaj użytkownika. Jeżeli komunikat jest wyświetlany w osobnym oknie, możesz również wyświetlić ten sam komunikat na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij na [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Wprowadź komunikat i naciśnij [OK].
[Enable Status Display]
Aby wyświetlić komunikat w dolnej części ekranu dotykowego, wybierz to pole i wprowadź komunikat w [Message]. Użyj tego ustawienia, aby wyświetlać wskazówki robocze oraz inne komunikaty o niskim priorytecie.
[Enable Pop-up Window]
Aby wyświetlić komunikat w osobnym oknie na ekranie dotykowym, wybierz to pole i wprowadź komunikat w [Message]. Użyj tego ustawienia dla komunikatów o wysokim priorytecie.
[Display]
Wybierz metodę wyświetlania dla nowych okien.
[All Times]
Nowe okno będzie wyświetlane stale i nie będzie można korzystać z urządzenia. Użyj tego ustawienia dla komunikatów typu „urządzenie wyłączone z eksploatacji”.
[Display When Auto Reset]
Nowe okno będzie wyświetlane, jeżeli urządzenie nie będzie wykonywało żadnych zadań przez określony czas lub po zresetowaniu urządzenia. Użyj tego ustawienia dla komunikatów typu „powiadomienie o schemacie konserwacji”.
[Remote UI]
Jeżeli zaznaczysz to pole, komunikat wyświetlany w nowym oknie będzie również wyświetlany na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Anulowanie wyświetlania komunikatów
Oznacz pola dla [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window] oraz [Remote UI]. Jeżeli chcesz również usunąć treści komunikatów, usuń tekst wprowadzony w polach [Message].
9EUR-0JW